Isolering af jord

Jord

Stenuld er fundamental

Isolering spiller en stadig vigtigere rolle, når man skal opfylde øgede krav om bæredygtighed. Og fundamentet er det, hele resten af bygningen hviler på. Valget af isoleringsmateriale bør derfor sikre, at fundamentet ikke suger vand, at det har en drænende virkning, og at det tørrer ud både nedefter og opefter. Alt sammen for at undgå fugt- og frostskader. 

I dag er det desuden nødvendigt at tænke på tørretider og omkostningseffektivitet i byggeprocessen, idet særligt hastigheden ved nybyggeri skaber nye udfordringer.

Fugt i fundamenter

Graf: Gennemsnitligt fugtindhold i et 80 mm terrændæk med forskellige varmeisolerende materialer under betonpladen. De vandrette linjer repræsenterer 80 % RF og 85 % RF. Tørretiden for at nå 85 % RF er tre gange længere med Frigolit. For at opnå samme tørretid som løsningen med stenuld skal der tilføres varme.

Kilde: Data fra forskningsrapporten Moisture performance of Mineralwool products, VTT R04783-17

Paroc har et gennemprøvet sortiment af stenuldsprodukter til isolering af fundamenter og kældervægge. Stenuldsprodukter er, ud over at være ubrændbare, både kapillarbrydende
og drænende – og de bevarer deres gode isoleringsegenskaber over tid.

Vi har flere forskellige løsninger til at skabe fugtsikre og bæredygtige fundamenter. Du kan også finde installationsfilmer på vores Youtube-kanal og på den respektive løsningsside.