Installationer til varme, ventilation og sanitet (HVAC) har til opgave at gøre vores huse til bekvemme, sikre og sunde bolig- og arbejdsmiljøer. Det er ikke tilstrækkeligt bare at montere rør og ventilationskanaler.

For at installationerne skal give det størst mulige udbytte med lave energitab og vedligeholdelsesomkostninger skal de isoleres rigtigt. Isolering for helbred, sikkerhed, miljø og økonomi. Varmesystemerne skal isoleres, så varmetab begrænses. For at forhindre bakterievækst må koldtvandsrørene til husholdningsbrug ikke blive for varme, samtidig med at varmtvandsrørene til husholdningsbrug ikke må blive for kolde. PAROC Stenuld giver også en god lydisolering og minimerer uønsket lyd fra installationerne.

Ved at vælge det rette produkt til den rette anvendelse forlænges HVAC-systemets levetid, og vedligeholdelsesbehovet mindskes. PAROC stenuld har produkter, der er beregnet til HVAC. Produkterne har et yderlag af armeret aluminiumsfolie (AluCoat), som bidrager til at forebygge kondensisolering, som er en anden vigtig funktion af velfungerende HVAC-isolering.