Afhængigt af størrelse og driftstemperatur gælder der forskellige isoleringskrav for procesudstyr.

Netmåtter er ofte det bedste isoleringsmateriale til udstyr med mange knæ og udløb. Til større højtemperaturbeholdere kan rillede plader også anvendes. PAROC Pro Pipe Slab 100 opfylder de krav, der stilles ved disse anvendelsesområder. De diametertilpassede riller i pladerne bidrager til øget formbarhed og muliggør enkel og effektiv montage.
PAROC Pro Pipe Slab 100 kan også anvendes til flerlagsisoleringer, hvor montage med forskudte længde- og tværsamlinger yderligere forbedrer slutresultatet.

Afhængigt af procestypen stilles der mange krav til isolering og yderbeklædning. De er ofte baseret på erfaring og kan også skyldes virksomhedens egne forskrifter.

Fordele ved Parocs procesisolering:  

  • Let at finde egnet isoleringsmateriale, der opfylder specifikationer og forskrifter.
  • Enkelt at montere og fastgøre.
  • En isolering med gode egenskaber, der har lige så lang levetid som selve udstyret.
  • God isoleringsevne over et stort temperaturinterval.