Projektering - Teknisk isolering

projektering teknisk isolering

 

Disse sider er en hjælp til dem, der arbejder i ordineringskæden. Her har vi samlet information, der forenkler dit arbejde med vores produkter.

Brandsikring af HVAC-installationer

Når det gælder brandisolering af HVAC-installationer, er det vigtigt at foreskrive godkendte løsninger, både hvad angår ventilationskanaler og rørgennemføringer.

VENTILATIONSKANAL

Fra 1. januar 2020 skal alle godkendelser testes i henhold til EN 1366-1, de gældende europæiske prøvningsmetoder og klassifikationsstandarder. Produkterne i vores system til brandisolering af ventilationskanaler - PAROC DUCTPROTECT SYSTEM - er både testet og godkendt efter de nye regler.
Takket være en holistisk tilgang til brandsikring af ventilationskanaler og omhyggeligt udførte test af alle inkluderede komponenter; isolering samt tilbehør, kan vi yderligere forbedre brandsikringen og samtidig forenkle dimensionering og montering. Systemet giver vedligeholdelsesfri brandsikring i hele bygningens levetid.

RØRGENNEMFØRINGER

Isoleringen af rørledninger skal udformes, så den forhindrer brandspredning og opståen af brand. Parocs løsning til brandisolerede rørgennemføringer er certificeret af RISE; certifikat SC0683-15. Certifikatet gælder for kobber-, stål- og plastkompositrør i lette regulære vægge eller tunge vægge samt for tunge strøer. Vægge og strøer skal naturligvis opfylde mindst samme brandklasse som selve gennemføringen.

Vi leverer adskillige værktøjer og løsninger for at gøre tingene nemmere for dig. Du er også altid velkommen til at kontakte os for yderligere hjælp.

Energieffektivitet af HVAC-installationer

God teknisk isolering er med til at optimere energiforbruget i bygninger. Det reducerer unødvendige temperaturændringer i både installationen og omgivelserne, samtidig med at det bidrager til et godt og sundt indeklima og komfort. Teknisk isolering sikrer energiydelsen, reducerer energiforbruget, forlænger installationens levetid og giver lavere vedligeholdelsesomkostninger, da isoleringen også beskytter installationen.

Vi anbefaler, at du altid dimensionerer ud fra projekt- og systemspecifikke forhold.
For projektspecifikke beregninger og ved isolering af rør udendørs henvises til vores beregningsprogram PAROC Calculus.
 
Forskellige isoleringsprodukter har forskellige egenskaber, både hvad angår energieffektivitet og pladsbehov.
Paroc stenuldsisolering fungerer som et vedligeholdelsesfrit og brandsikkert miljø og energibesparer i hele bygningens levetid. Et bevidst materialevalg betaler sig således i mange år.
Nedenfor præsenterer vi vores løsninger til energieffektiv ventilation og rørisolering og håber, at det bliver et værktøj, der hjælper dig med at træffe bevidste og bæredygtige valg.

Vi leverer adskillige værktøjer og løsninger til at gøre tingene nemmere for dig. Du er også velkommen til at kontakte os for yderligere hjælp.

 

Beregningsprogrammer

PAROC Calculus

Design energieffektive og økonomiske isoleringsløsninger til forskellige typer applikationer til VVS, procesindustri og marine applikationer.

Ved at oprette en konto får du adgang til online opbevaring af dine projekter, beregninger og tilpasninger.

Paroc calculus

PAROC FPS 17
Brandbeskyttelse af stål

Ved hjælp af vores beregningsværktøj kan du nemt bestemme den isoleringstykkelse, der kræves i dit projekt. Værktøjet er designet til at beregne tykkelsen på den brandbeskyttende stenuldplade PAROC FPS 17.
FPS 17 brandskydd stal

Projektstøtter

Her kan du download vores projektstøtte til brandsikring af ventilationskanaler.

Kontakta Teknisk Support

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.