PAROC ROS 50

Tagplade

Tagboardet PAROC ROS 50 er fremstillet af ubrændbar stenuldsisolering og anvendes som lastbærende varmeisoleringslag på eksisterende og nye svagt hældende tage. Tagisoleringspladen er udviklet til at give et holdbart, hårdt og brandsikkert underlag til de fleste typer af tagdækning. Den isolerer også det bærende lag ved renovering. PAROC ROS 50 anvendes som eneste isoleringslag i konstruktioner af beton og korrugeret stål. Isoleringslaget bør være højst 150 mm tykt. Produktets trykspænding er 50 kPa, hvilket betyder, at pladen kan klare en belastning på 5.000 kg/m2 i forbindelse med montering og brug.

Produktblad

 
Opdateret 29 jun 2018