Paroc kan tilbyde effektive løsninger til alle rørisoleringskrav. Hvilken isoleringsløsning, der passer bedst til dine behov, afhænger af rørets driftstemperatur. Der opstår ingen nedhæng af rørskålsisoleringen med tiden, og dens tykkelse og isoleringsevne forbliver dermed konstant igennem hele rørledningens levetid.

En isoleringsløsning med rørskåle kan mindske varmetabet med op til 30 % sammenlignet med netmåtter med samme tykkelse, da de efterfølgende kræver støtte for at bære yderlaget. Støtten skaber en betydelig varmebro inden i isoleringsmaterialet. Hvis udgangspunktet er et vist maksimalt varmetab ved dimensionering af isoleringen til rørledningen, mindsker en løsning med rørskåle isoleringstykkelsen markant.

Løsningen PAROC Pro Lock

I PAROC Pro Lock-løsningen er ét isoleringslag nok til at erstatte rørskåle i to lag (tykkelse 80-160 mm). Installationstiden er kortere, så stilladser og andet udstyr skal anvendes i kortere tid, og de generelle arbejdsomkostninger på installationsstedet er lavere. Den samlede omkostningssænkning er mellem 25 og 30 %.

Dobbelte lag (DL)

Når to isoleringslag er det påkrævet, isoleringstykkelsen er over 160 mm, og medietemperaturen overstiger 250 °C, anbefaler vi, at du vælger DL-produkter. DL-produkterne giver dig adgang til en færdig løsning, der inkluderer to rørskåle, der er dimensioneret til at passe sammen. DL-produkter er embaleret inden i hinanden og leveres samlet, hvilket giver besparelser i form af mere effektiv logistik.

Når medietemperaturerne overstiger 350 °C, anbefaler vi rørskåle med en densitet på 140 kg/m³ i det første eller begge lag.