Lydisolering til byggeapplikationer

PAROC NRS 2tImage

PAROC NRS 2t

Isoleringspladen PAROC NRS 2t er fremstillet af ubrændbar stenuldsisolering og anvendes som lydabsorberende fyldmateriale for at mindske luftlyden i mellemvægge, mellem gulvbjælker og i loftsbjælkelag. Den anvendes også som lydabsorberende væg- og loftsmateriale i tekniklokaler, hvor kravene til det visuelle indtryk er lave. Stenuldsisolering har forskellige grader af luftmodstand, som i høj grad beror på materialets densitet. Generelt set øges luftmodstanden med densiteten og dermed også lydabsorberingen, især af lavfrekvent lyd. PAROC NRS 2t har en densitet på ca. 65 kg/m3. Den er blød og elastisk samt let at håndtere og montere i forbindelse med forskellige anvendelser. Pladen er belagt med naturfarvet glasfibervæv.

PAROC SSB 2tImage

PAROC SSB 2t (Trinlydsplade)

Trinlydspladen PAROC SSB 2t er en plade af ubrændbar stenuldsisolering, der anvendes som lydabsorberende lag (fjeder) til at reducere trinlyd i et flydende gulv. Fiberretningen i trinlydspladen er hovedsageligt vandret sammenlignet med eksempelvis en tagplade eller en jordplade. Den vandrette fiberretning giver en lavere dynamisk stivhed, hvilket betyder bedre lydisolering mod stødlyde. Produktets trykspænding er 40 kPa, hvilket betyder, at pladen kan klare en belastning på 4.000 kg/m2 i forbindelse med montering og brug. PAROC SSB 2t kan anvendes i både beton- og trækonstruktioner. Trinlydspladen er dækket af naturfarvet glasfibervæv.