Energieffektivisering af bygninger er et af de vigtigste tiltag for at nå klimamålene for energianvendelse og udledning af drivhusgasser. EPBD (European Performance of Buildings Directive) kräver att alla nya byggnader från och med 2021 (offentlige byggninger fra 2019) ska vara nära nollenergibyggnader (nZEB).

Et næsten energineutralt hus er et hus med en særdeles god energimæssig ydeevne. Det lave energibehov, som er tæt på nul, bør i høj grad dækkes af vedvarende energikilder, herunder dem, der produceres på stedet eller i nærheden.

For at spare energi i byggesektoren er det også nødvendigt at fokusere mere på at opgradere den eksisterende bygningsmasse. Ved at opgradere klimaskærmen for fritliggende huse bygget før 1990 kan man opnå en energibesparelse på op til 8 TWh.

PAROC© ZERO er et fleksibelt isoleringskoncept, som er en unik løsning til isolering af både nye og eksisterende bygninger, så de opfylder NZEB-standarderne.

Ydervægge

Ydervægge er en del af klimaskærmen, som beskytter mod vejr og vind, lyd og brand. En udvendig heldækkende isolering giver bygningen et fugtsikkert isolerende lag med minimale kuldebroer. PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO kan monteres på ydersiden af bærende konstruktioner af massivt træ, kryds­lamineret træ, beton, letbeton, tegl samt trækonstruktioner. På vindudsatte steder og i højere bygninger kan der anvendes PAROC Cortex One eller en kombination af Klimaplade ZERO og PAROC Cortex. Eksisterende trækonstruktioner som eksempel­vis udfyldningsvægge kan i visse tilfælde kræve et heldækkende lag krydsfiner med en tykkelse på mindst 15 mm for at give et stabilt underlag til fastgørelse af facadebeklædningen.

En ventileret facade skal have et drænende og kapillarbrydende lag bag beklædningen. Hvis dette lag består af en luftspalte, forbedres fugtsikringen normalt ved at lave en såkaldt totrins­tætnet facade, hvor regnafledningen adskilles fra lufttrykfaldet. På den måde bliver lufttrykfaldet over facadebeklædningen mindre, og mængden af regnvand, der ellers ville være trængt igennem facadebeklædningen på grund af vindtrykket, begrænses. Derfor er det bedst at have en luftspalte bag facadebeklædningen. Formålet med denne spalte er også at fjerne fugt, der trænger ind i bygningen via facadebeklædningen eller via diffusion fra konstruktionen.  

I luftspalten leder luftcirkulationen den fugtige luft opad og ud via åbningerne i den øverste del af beklædningen. 

PAROC ZEROfix

PAROC ZEROfix er en unik, selvbærende fastgørelsesmetode til udvendig isolering af ydervægge. Fastgørelsesmetoden består af 1) vandrette facadeskruer, som tager vindlasten, og 2) vinklede facadeskruer, som tager den lodrette last fra facaden. Denne kombination giver en særdeles robust konstruktion uden kulde­broer og klarer vægten af både isolering og udvendig beklædning.

PAROC ZEROfix kan anvendes på alle typer bygninger i bygnings­klasserne Br1, Br2 og Br3. Systemet kan både anvendes til nybyggeri og renovering.

Isolering

PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO er en homogen stenuldsplade, som monteres i et eller flere lag på den underliggende konstruktion.
Platen har formatet 1200 x 600 mm og tykkelserne 100, 150, 200 og 250 mm. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A1. 

PAROC Cortex og PAROC Cortex One er en stenuldsbaseret løsning, der består af en stenuldsplade beklædt med et ikke-brændbart, vindtæt lag. 
PAROC Cortex One med formatet 1500 x 600 mm og tykkelserne 150 og 200 mm. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0. 
PAROC Cortex med formatet 1800 x 1200 mm og tykkelsen 30 mm kan monteres på ydersiden af Klimaplade ZERO i specielt vindudsatte områder. Deklareret lambdaværdi: 0,033 W/mK. Euroklasse A2-s1,d0.

Tilbehør

Typegodkendelse

Typegodkendelsen er et nationalt system til vurdering og verificering af byggevarers overensstemmelse med kravene i de svenske bygningsregler. RISE Certifiering har udfærdiget en typegodkendelse for facadesystemet PAROC WAS 35, Klimaplade ZERO med løbenummer SC1384-17, som omfatter isolering, fastgørelsesskruer og brandhæmmende trælægte. Facadesystemet opfylder kravene til brandsikring og fugtsikring i henhold til Boverkets bygningsreglementet (BBR) samt holdbarhed, dimensionering og vindbelastning i henhold til (EKS). Typegodkendelsen findes i sin helhed på här.

 

 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.