Isolering af gulv

Isolering av gulv

Forskellige gulve kræver forskellige isoleringsløsninger. Mellembjælkelag (etageadskillelse) skal være godt isoleret imod støj mellem etagerne. Ventilerede gulve (kryberum) fungerer som en facade i bygningen, mens jordplader har høje krav med hensyn til fugtbevægelse. En velisoleret gulvkonstruktion skaber et godt lydmiljø og holder dine fødder varme på de kolde vinterdage.

Gulvisolering - trinlydisolering

Behovet for trinlydisolering er steget i de senere år. Nye maskiner og kraftfulde lydsystemer har skabt behovet for strukturer med meget god akustisk isolering. Moderne maskiner har konstant lavfrekvens, hvilket betyder, at det bliver mere og mere vigtigt at reducere lydtiden lige i lavfrekvensområdet. PAROC Stenuld er meget nyttigt til at opnå mere akustiske konstruktioner. Stenuld kan bruges i bjælkerne for at reducere slaglyden fra gulvet ovenfor. Men det kan også bruges i vægge til at reducere støj fra naboer eller udefra. PAROC Stenuld giver også en god isoleringseffekt.

Vi har flere konstruktionsløsninger til forskellige typer bygninger og applikationer. Nedenfor findes et udvalg af de mest almindelige lydrelaterede applikationer. Vælg en løsningstype for derefter at finde det rette produkt.

Løsninger til isolering af gulv

Trinlydsisolering forhindrer, at lyd overføres mellem rum og lejligheder på forskellige etager. PAROC-stenuld er blød og hård på samme tid. Det betyder, at den fungerer som en fjeder mellem gulvbrædderne og blokerer lydvibrationerne fra fodtrin og andre bevægelser.

Til bygningers stueetager anvendes almindeligvis tykke betonplader. De støttes enten på fundamentet eller lægges direkte på jordbunden. Isoleringen kan ligge over eller under pladen afhængigt af, hvordan beboerne vil anvende opvarmningen. Hvis bygningen skal anvendes hele tiden, skal du montere isoleringen under betonpladen for at anvende pladens termiske masse som beskyttelse af isoleringen.

På stueetager bevæger fugten sig i to modsatte retninger. Diffusion flytter fugten nedad fra det varme rum til den køligere jord. Kapillarkraften løfter fugten op fra jorden til boligområderne uafhængigt af temperaturforskellen. Isoleringen skal sikre, at diffusionsfugten kan bevæge sig nedad og forhindre kapillarfugten i at bevæge sig opad ved at skabe en fugtbremse. Desuden skal isoleringen under gulvpladen også kunne bære to typer belastninger: belastningen fra støbningen og de vedvarende belastninger fra anvendelsen. Alt dette stiller særlige krav til isolering under pladerne.

Anvend Parocs klassiske stenuldsløsning for at opfylde de krav, som betonplader på jorden medfører. Stenuld gør, at støbt beton tørrer ca. 30 % hurtigere end med andre isoleringsmaterialer. Da stenuld ikke har nogen kapillærer, er der heller ingen risiko for fugtabsorption.

Ventilerede gulve eller kælderbjælkelag er en meget energieffektiv gulvløsning. Det ventilerede hulrum under gulvet gør, at du frit kan vælge tykkelsen af isoleringen.

En velventileret gulvløsning fjerner effektivt kapillarfugt fra jorden. Det er vigtigt at lufthullerne under gulvet ikke blokeres. Hvis den naturlige ventilation er effektiv, vil gulvbjælkerne være udsat for konstant luftcirkulation, som tørrer konstruktionen og forhindrer eventuel kondens.

Det er også meget vigtigt at fjerne alle organiske materialer under de ventilerede gulve for at undgå skimmelsvamp i jorden.