Gitterspær

Nedenfor vises eksempler på isolering med skiver eller løsuld eller kombination af begge. Forslag for Passivhuse neders på siden.

Skab ventilation fra tagskægget med en vindafleder og en ventilationsspalte på mindst 10-20 mm.

a) Med plader

Udlæg isoleringen i et eller flere lag uden luftspalter eller revner mellem tilstødende komponenter. Generelt er vindafdækning ikke nødvendigt oven på isoleringen, fordi luftflowet er så lille, at forceret konvektion ikke påvirker isoleringens ydelse.
Loft med plader
 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra
(homogent lag)
170 mm   195 mm  2x120 mm 2x145 mm   2x170 mm
 PAROC eXtra (ramme) 170 mm 170 mm  170 mm 170 mm  170 mm
 U-værdi , W/m2K 0.11 0.10  0.09 0.08  0.07

 

b) Med løsuldsisolering

Løsuldsisolering er en effektiv metode til isolering af vanskeligt tilgængelige tagrum. Installationen kræver, at man benytter en løsuldmaskine. Udlægningen fortages bedst med maskine af specialuddannede løsuldsentreprenører. Vindaflederen sikrer ventilationen på det kolde loft og gør tilslutningen mellem ydervæggen og taget mere lufttæt.

Loft med løsuldsisolering

Denne konstruktion følger samme princip som ovenfor. Hældningen af pladen kan variere mellem 15 og 30 grader. Det er især vigtigt at huske, at vindaflederne er forlænget, sådan at løsulden ikke glider ned.
Dette kan gøres ved at forskalling placeres over plastfolien.

Loft med løsuldsisolering
  • Tagkonstruktion
  • PAROC XVA 002, Vindafleder
  • PAROC BLT1, Loftisolering
  • Spredt forskalling
  • PAROC XMV 012, Luft- og dampspærre
  • Inderbeklædning 
 Isoleringsløsning med U-værdi  
 PAROC BLT 1 
(homogent lag)
130 mm   230 mm  330 mm

430 mm 

 480 mm
 PAROC BLT 1 (ramme) 170 mm 170 mm  170 mm 170 mm 170 mm 
 U-værdi , W/m2K 0.13 0.10  0.08 0.07  0.06

c) Med plade og løsuldsisolering

Brug plader og løsuld til at skabe dobbelt isoleringslag. PAROC eXtra stenuld danner et godtog stabilt underlag for løsulden, som udlægges ovenpå. 

Loft med plader og løsuld
 Isoleringsløsning med U-værdi    
 PAROC BLT 1 
(homogent lag)
255 mm   355 mm 455 mm   555 mm 605 mm 
 PAROC eXtra (ramme) 45 mm 45 mm 45 mm  45 mm  45 mm
 U-værdi, W/m2K 0.13 0.10 0.08

 0.07

 0.06


Passivhus-løsning

Tagene på passivhuse ligner tagene på standardhuse – den eneste forskel er, at isoleringslaget er tykkere. 

Loft, passivhus, plade
  Lejlighedsblok
Anbefalet U-værdi  W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  195 - 390
 d2  mm  170
 d3  mm  45
 Samlet isoleringstykkelse  mm   410 - 605

.
 
I løsningen nedenfor anvendes både PAROC eXtra og PAROC Loftisolering.

 
Loft, passivhus, plade, løsuld 
 

Lejlighedsblok  

Anbefalet U-værdi  W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  285 - 485
 d2  mm  170
 d3  mm  45
 Samlet isoleringstykkelse  mm   500 - 700
.
Løsning udelukkende med løsuld.
 
Loft, passivhus, løsuld

  Lejlighedsblok   
Anbefalet U-værdi  W/m2K  0.06 - 0.09
 d1  mm  500 - 750
 d2  mm  45
 Samlet isoleringstykkelse  mm   545 - 795
Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på http://www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov  
Læs mere
Her finder du yderligare information om PAROC Løsuld >> 
Beregningsparametre (Ifølge EN 6946):
Spredt forskalling 22x100 mm cc300 λU = 0.14 W/mK d = 22 mm R = 0.16 m2K/W
Gipsplade λU =0.25 W/mK d = 13 mm R = 0. 052 m2K/W
PAROC eXtra λU = 0.036 W/mK

PAROC BLT 1 λU = 0.041 W/mK    
Træ λU = 0.14 W/mK    
Overgangsmodstand Rsi + Rse = 0.21 m2K/W
 Ru = 0,20 m2K/W  
U-værdikorrektioner: -
Træregelramme 45x170mm, cc1000 mm. 5 % regelandel.
Læs mere
Her finder du yderligare information om PAROC Løsuld >>