PAROC Stenuld er energieffektiv

Isolering forbedrer energieffektiviteten

I EU forbruger bygninger ca. 40 % af al energi. Når der er energikrise, er spørgsmålet: Hvordan kan vi sænke energiforbruget? Det enkle svar er: Ved at forbedre bygningers energieffektivitet med bedre isolering, da dette kan reducere mængden af energi, der skal bruges til opvarmning og køling, markant og dermed frigøre energi til resten af samfundet og afhjælpe energikrisen

image of number one

Energirenoveringer har et enormt potentiale

EU har fastsat et mål om at være klimaneutral i 2050. 85 % af de nuværende bygninger vil stadig stå her i 2050 – og 75 % af dem er ikke energieffektive nu. 
Ved at isolere og dermed forbedre energieffektiviteten i disse utilstrækkeligt isolerede bygninger kan man reducere byggesektorens endelige energibehov med 45 %.

image of number two

Energirenoveringer betaler næsten sig selv 

Sammenlignet med andre metoder – solpaneler, geotermisk varme – er isolering ofte den mest omkostningseffektive måde at øge energieffektiviteten og reducere energiregningerne på. Ud over at reducere energiregningerne er bedre isolering en opgradering af levekomforten, da det reducerer uønskede lyde og holder stuetemperaturen på det ønskede niveau.
Dybest set forholder det sig således, at jo højere energipriser, desto kortere tilbagebetalingstid er der på opgraderet isolering i konstruktioner som lofter, tage eller vægge. Tekniske installationer har også et stort besparelsespotentiale, når det gælder energieffektivitet. I visse tilfælde er besparelserne så store, at investeringen kan finansieres med de penge, der tidligere blev brugt på energiregninger. 
Ved industriel isolering kan tilbagebetalingstiden for energirenovering også være ekstremt kort. Ifølge en undersøgelse udført af EiiF er tilbagebetalingstiden for forbedring af industriel isolering i gennemsnit kun 2 år og i visse tilfælde kun et par måneder.

image of number three

Isolering reducerer bygningers CO2-aftryk

Fordelene ved at forbedre bygningers energieffektivitet er ikke blot lavere energiregninger. Mindre energiforbrug til opvarmning og køling af bygninger betyder også mindre CO2-udledning.
Faktisk kan en ordentlig isolering af utilstrækkeligt isolerede bygninger i EU reducere CO2-udledningen med 204 millioner tons hvert år. Det svarer til at fjerne 43 millioner biler fra vejene i et år. 

image of number four

Energieffektivitet med 100 % vedvarende elektricitet

Den stenuldsisolering, vi producerer, kan reducere en bygnings CO2-udledning i hele dens levetid. Ikke desto mindre innoverer vi hele tiden for at reducere vores produkters CO2-aftryk yderligere.
Ved produktion af stenuld er den mest energiintensive del at smelte stenene. På vores elektriske smelteproduktionslinjer i Finland og Polen bruger vi eldrevne smelteovne, der kører på 100 % vedvarende elektricitet. Dette reducerer udledningen fra smeltning med 80 % sammenlignet med brug af kupolovn. I 2022 var vi i stand til at reducere CO2-udledningen fra vores europæiske produktion med 30 % sammenlignet med 2018.

image of number five

Case: Fogdetorp, Sverige

Roofs in the city - energy efficiency case Paroc insulation
Renovering med henblik på at reducere energiforbruget med 60 %.

Isolering bidrager ikke kun til energieffektivitet, men reducerer også varmeomkostningerne.

Udgangspunktet

Fogdetorp er et stort boligselskab i Södertälje, Sverige, med 378 lejligheder fordelt på 9 bygninger, som blev bygget mellem 1967 og 1968. Fra 2018 til 2021 blev der foretaget en omfattende renovering af ejendommene. Bygningernes ventilation var utilstrækkelig, og de utætte vinduer, facader og altaner havde nået deres tekniske levetid. Formålet med renoveringen var at reducere energiforbruget med 60 %, reducere CO2-udledningen og forbedre levemiljøet. 

Arbejdet

Bygningerne blev isoleret med PAROC® stenuld, som ikke kun bidrager til energieffektiviteten, men også reducerer varmeomkostningerne og forbedrer boligkomforten. Facaderne blev ved hjælp af SmartFront-metoden renoveret med PAROC® Smartfront og PAROC® Fatio Plus. Der blev installeret yderligere isolering på bygningernes ydervægge, hvilket betød, at det ikke gik ud over lejlighedernes boligareal, og beboernes hverdag i lejlighederne blev forstyrret minimalt. Der blev lavet nye tilluftkanaler, som blev forbundet til en FTX-enhed på loftsgulvet, i det indvendige isoleringslag. 

Resultatet

Renoveringen blev nomineret til Årets Facade 2022 (Årets Fasad) i Sverige. Den ekstra isolering giver boligerne et lavere energiforbrug, lavere CO2-udledning og lavere varmeomkostninger. Den ekstra isolering dæmper også støj udefra og gør indetemperaturen mere stabil, da den nu er mindre følsom over for pludselige ændringer i udetemperaturen.

Du kan se flere eksempler på energirenoveringer her

Lær mere om energieffektivitet og renovering

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Vi er her for at hjælpe dig.

Kontakt vores bæredygtighedseksperter!

Energy efficiency PAROC Natura Lana