PAROC Stenuld er energieffektiv

PAROC Stonewool is energy efficient

 

At bygge energieffektive miljøer er både en pligt og en mulighed. Vores hjem og kontorer spiller en central rolle i debatten om klimaforandringer. Omkring 40 procent af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser skyldes den energi, der kræves for at opvarme dårligt isolerede bygninger.  
Særligt isolering spiller en væsentlig rolle for bygningers energieffektivitet og kan udgøre op til 75 procent af bygningens samlede energiforbrug. Ordentlig varmeisolering reducerer bygningens energiomkostninger. 

Også HVAC-systemer og industrianlæg skal isoleres ordentligt, når der anvendes rør og rørledninger til transport af varm luft eller væske.

På grund af de høje temperaturer i industriapplikationer (f.eks. kraftværker) er varmetabet meget større end i passivhuse. Når rør og installationer ikke er ordentligt isoleret, kræves der mere energi for at opretholde varmeniveauet.