Juridisk meddelelse

Brugen af webstedet paroc.dk er omfattet af nedenstående vilkår og betingelser. Enhver brug af webstedet paroc.com indbærer, at du kvitterer for, at du har læst vilkår og betingelser, og at du accepterer at følge og være bundet af dem. Paroc Group Oy forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Du bedes derfor læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt, hver gang du benytter dette websted.

Du er enig med Paroc Group Oy i at loven i Finland er gældende for enhver tvist med baggrund i brugen af dette websted.

Immateriel ejendomsret

Alt indhold på webstedet paroc.dk er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre ejendomsretter og licenser, der indehaves af Paroc Group Oy eller af tredjeparter. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er overdraget i denne tekst, forbeholdes. Brugen af hele eller dele af indholdet på dette websted ved at kopiere. udgive, videresende, overføre, ændre, lagre eller behandle hele indholdet eller dele heraf er forbudt uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Paroc Group Oy. Du må derimod bruge, udskrive, sende og midlertidigt lagre alt materiale på dette websted til egen personlig brug. Paroc Group Oy forbeholder sig ejendomsretten til titlen og alle immaterielle rettigheder til alt indhold, som du kopierer, downloader eller udskriver fra dette websted. Elektroniske link til dette websted, undtagen link til hjemmesidens forside på www.paroc.dk, er forbudt uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Paroc Group Oy. Anmodninger sendes via e-mail til group.communications@paroc.com  

ANSVARSFRASKRIVELSE

DETTE WEBSTED ER KUN TIL GENEREL INFORMATION. HVIS DU ÅBNER DETTE WEBSTED, GØR DU DET PÅ EGET INITIATIV OG ER SELV ANSVARLIG FOR AT OVERHOLDE DEN LOKALE LOVGIVNING. MATERIALE OG LINK PÅ WEBSTEDET LEVERES I "I FORHÅNDENVÆRENDE STAND" OG UDGØR HVERKEN ET TILBUD ELLER NOGEN FORM FOR JURIDISK ELLER ANDEN PROFESSIONEL RÅDGIVNING. PAROC GROUP OY GIVER INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRUKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ANGÅENDE INFORMATIONERNE PÅ DETTE WEBSTED, HERUNDER ENHVER FREMSTILLING ELLER GARANTI OM, AT DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD ER TILGÆNGELIGT, NØJAGTIGT, OPDATERET ELLER FULDSTÆNDIGT. PAROC GROUP OY ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR TAB ELLER SKADE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD. HVIS DEN GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, ER PAROC GROUP OY'S ANSVAR BEGRÆNSET I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ FOR DE TREDJEPARTSWEBSTEDER OG DERES INDHOLD, DER LINKES TIL OG FRA WEBSTEDET PAROC.DK. LÆS DERFOR VILKÅR OG BETINGELSER PÅ SÅDANNE WEBSTEDER, FØR DU BENYTTER DEM.

Paroc er et registreret varemærke tilhørende Paroc Group. Paroc Groups produktnavne er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Paroc Group. Andre produkter og firmanavne nævnt i denne tekst kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Din adgang til dette websted skal ikke opfattes som en bevilling, hverken underforstået, hævdet eller på anden måde, af en licens eller rettighed til at benytte mærker, der forekommer på webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra Paroc Group eller deres tredjepartsejer.

Databeskyttelse

Det er vigtigt for Paroc Group Oy, at dine personlige data er fortrolige. Vi indsamler ingen oplysninger, der kan identificere dig som person, når du besøger vores websted, undtagen når du afgiver dem bevidst. Personlige data indsendt af dig bliver kun anvendt til de formål, der er angivet i den pågældende del af dette websted. Du kan til enhver tid anmode om at få dine personlige data fjernet fra vores databaser eller få rettet dine personlige data. Vi overfører ikke data, der kan anvendes til at identificere dig som person, til tredjeparter. Vi anvender muligvis IP-adresser til statistiske formål med henblik på at forbedre vores websted.

Copyright © Paroc Group Oy. Alle rettigheder forbeholdes.