Monteringsanvisning Teetanium LG24

Teetanium LG24 gittersystem Teetanium LG 24 er et flammeudstanset T-24-ophængssystem i galvaniseret stål med høj vridningsstyrke fra producenten Cipriani. LG 24-tværskinner har ekstra lang overlappende kant, hvilket letter monteringen, og de er forbundet med et hørbart kliksystem.

For at lette montering, undgå problemer og sikre et smidigt arbejde, har vi som hjælp til dig, udfærdiget disse monteringsvejledninger.

2018-10-26

Når du følger disse råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningFor at undgå hudirritation skal du anvende beskyttelsesudstyr. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særlig vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvindholdet nede på.

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til at opsamle mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.

 

 

Rengöring< Lokaler, hvori der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne hver dag. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet på den måde hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste. 

 

 

Teetanium er en meget vridningsstabil bærende konstruktion, der med sine clips er hurtig at installere. Kliklyden gør, at du ved, at det er korrekt monteret, og clipsens nøjagtighed gør det let at få konstruktionen i vinkel. Teetanium er let at demontere uden værktøj og har en stabil brandudstansning som standard, hvilket forhindrer loftet i at  falde ned i tilfælde af brand.

 

monteringsanvisning skinnesystemer CiprianiInstallation av Cipriani bärverk

 

AFSTAND FASTGØRELSER

Belastningen på loftet er den samlede fordelte vægt/m2, som den bærende konstruktion vil blive belastet med, hvilket inkluderer loftsplader, eventuelt ovenpå liggende absorbenter eller andet udstyr samt den fordelte vægt af lettere punktlaster, maks. 5 kg, i form af nedhængende armaturer, skilte etc. Punktlaster kan placeres vilkårligt i den bærende konstruktion, men ikke med mindre indbyrdes afstand end 1000 mm. Generelt anbefales det, at forskellige former for yderligere udstyr i loftet får individuelle fastgørelser; dette gælder især punktlaster over 5 kg og ventilationsaggregater og andre vibrerende apparater.
 

Maksimal afstand mellem fastgørelser langs bæreprofil for definerede vægte og afstande mellem bæreprofiler.


Maks belastning for nedbøjning klasse 1 (L/500 men maks 4 mm)
Maksimal afstand mellem fastgørelser (mm)
1800 mm afstand mellem bæreprofiler 
Kun HD 24 finnes i  1800 mm lengde.
1200 mm afstand mellem bæreprofiler 600 mm afstand mellem bæreprofiler
2,5 kg/m² 1650 1900 1900
3,0 kg/m² 1600 1800 1900
3,5 kg/m² 1500 1750 1900

4,0 kg/m²

1450 1700 1900
5,0 kg/m² 1350 1600 1900
5,5 kg/m² 1350 1550 1900
6,0 kg/m² 1250 1500 1900
7,0 kg/m² - 1450 1800
8,5 kg/m² - 1300 1700
10,5 kg/m² - 1200 1600
13,0 kg/m² - 1050 1500
14,0 kg/m² - 1000 1450

Start med at lave en plan for installationen, hvor totalvægten bestemmer c/c-afstandene for bæreskinner/pendler. Punktlast skal pendles separat fra den bærende konstruktion.

Fordel modulmålene over loftet, del modulmålet med to for at få lige store mål til den første loftsplade rundt om lokalet.

Maks. mål fra vægliste er 600 mm til bæreskinne/første pendel rundt om lokalet.

Fastgør væglisten i vater med fastgørelse c/c 300 mm; med fordel bruges et laservaterpas. Skru ikke for hårdt, da listen derved kan blive bølgeformet. Afhængigt af fastgørelsen kan en del last bæres af væglisten, dog maks. 6,5 kg pr. meter liste.

Skær alle T-profilerne til, så der dannes en minimumsafstand på 5 mm mellem profil og vægliste rundt om lokalet. Monter pendelbeslagene iht. belastningstabellen, og grovjuster højden.

monteringsanvisning skinnesystemer Cipriani


monteringsanvisning skinnesystemer Cipriani

Sæt bæreskinnerne op, og finjuster højden. Sørg for, at tværprofilhullerne er på linje med hinanden.

Monter derefter tværskinnerne; tag diagonalt kontrolmål for at sikre, at den bærende konstruktion er helt retvinklet. Læg evt. nogle plader i for at justere diagonalmålet. 

Teetanium har meget lidt slør i clipsene, hvilket gør det meget retvinklet, men det anbefales alligevel at tage kontrolmål.

 

Modul Diagonalmål
T24 600 x 600 mm 814 mm
T24 600 x 1200 mm 1301 mm
T15 600 x 600 mm 827 mm
T15 600 x 1200 mm 1321 mm

 

Nu skal loftspladerne monteres. Ved montering af loftsplader henvises til den respektive producent vedr. monteringshøjde, tilskæring osv.

 

Demontera Cipriani bärverkTryk fligen ind for at demontere