Montagevejledning PARAFON Royal

PARAFON Royal er en unik, eksklusiv lydabsorbent til direkte montering med limning mod loft. Alle synlige kanter er beklædt med indfarvet glasfibervæv, hvilket giver et rent og elegant udtryk og gør PARAFON Royal velegnet til lydabsorbering selv i æstetisk følsomme miljøer.
For at lette montering, undgå problemer og sikre et smidigt arbejde, har vi som hjælp til dig, udfærdiget disse monteringsvejledninger.

Når du følger disse råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningFor at undgå hudirritation skal du anvende beskyttelsesudstyr. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særlig vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvindholdet nede på.

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til at opsamle mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.

 

 

Rengöring< Lokaler, hvori der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne hver dag. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet på den måde hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste. 

 

 

PARAFON lydabsorbenter leveres i kasser af bølgepap, som skal håndteres forsigtigt. Kasserne skal opbevares og/eller lagres tørt og rent indendørs. Hvis udendørs lagring er nødvendigt, skal kasserne dækkes godt til, så de ikke bliver snavsede eller beskadigede. Åbne kasser med lydabsorbenter bør genlukkes, hvis alle produkterne ikke monteres. Ved montering og håndtering af PARAFON lydabsorbenter skal der anvendes rene, hvide handsker. Hvis lydabsorbenten bliver snavset, skal den rengøres med det samme. Tørt snavs kan fjernes med et viskelæder eller en tør rengøringssvamp.         

DIREKTE MONTERING MED LIMNING, KANT A, B OG C

Tilbehør:

Akustiklim – Parafon Devil´s Glue
Grovtandet spartel
Evt. fugeliste
Styrefjeder (kant C)
Vægliste/U-profil

 

1. Kontroller, at underlaget er skrubart. Hvis underlaget ikke er skrubart, skal der monteres forskalling.

2. Markér midten af loftet, og planlæg monteringen med udgangspunkt i mærket, så de lydabsorbenter, der skal sidde ind mod væggen, bliver mindst 300 mm. Tilskær de lydabsorbenter, der kræver tilpasning, med et undermål på 5 mm.  

3. Begynd med at montere fæstebeslagene langs midterlinjen med en cc-afstand på 300 mm. Tryk lydabsorbenten fast på fæstebeslaget, og fastgør den ved at trykke et Fæstebeslag Bevel fast på den modstående side.

4. Monter et ekstra Fæstebeslag Bevel på de korte sider for at holde de tilpassede plader fast.

 

PARAFON Direct, kant A (dækmalede kanter) limes med en spalte på 8 mm.

PARAFON Classic og PARAFON Nordic 40 mm, kant A (kantforseglet) limes med en spalte på 1-2 mm, som dækkes med en fugeliste.

PARAFON Royal limes med en spalte på 8 mm.

PARAFON Step Direct, kant A limes kant i kant. 

PARAFON Exclusive, kant B
limes kant i kant.

PARAFON Exclusive, kant C
limes kant i kant. Monter en styrefjeder på det sted, hvor fire lydabsorbenters hjørner mødes.

Kant A limes med en spalte, her med en limstribe (akustiklimen kan også stryges på pletvis)

 

 

Kant B limes kant i kant, her pletvis med akustiklim (akustiklimen kan også stryges på i striber)