Montagevejledning PARAFON Perforated Steel Cassette

PARAFON Perforeret plade kassette er pæne og slagfaste lydabsorbenter, der kan anvendes på vægge og lofter. Kassetterne har en kerne af ikke-brændbart stenuld og foringsrør fremstillet af perforeret plade, som er foldet langs de lange sider. De passer til barske, krævende industrielle miljøer eller som et designelement i interiøret, hvor man ønsker at fremhæve en industriel følelse
For at lette montering, undgå problemer og sikre et smidigt arbejde, har vi som hjælp til dig, udfærdiget disse monteringsvejledninger.

Når du følger disse råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningFor at undgå hudirritation skal du anvende beskyttelsesudstyr. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særlig vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvindholdet nede på.

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til at opsamle mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.

 

 

Rengöring< Lokaler, hvori der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne hver dag. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet på den måde hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste. 

 

 

Armstrong bærende konstruktioner indeholder flere forskellige systemer til montering af Paroc lydabsorbenter med synlig montering (kant A og E) og skjult montering (kant D og D2). Vær forsigtig ved håndtering af de bærende konstruktioner. De må ikke blive bøjet eller beskadiget. Produkterne skal lagres og opbevares tørt. Varmlagring er ikke nødvendigt. 

Den bærende konstruktion skal monteres så sent som muligt i byggefasen. Klimaskærmen skal være monteret, og der skal være tørt på byggepladsen. Højden på det sænkede loft fastlægges i samråd med andre, som udfører installationer på stedet, da der skal tages hensyn til pladsbehov i området over loftet og tilslutninger til andet udstyr på stedet. Det er vigtigt, at det sænkede loft monteres plant, og at pendlerne til profilerne placeres, så de kan optage den påkrævede belastning fra f.eks. armaturer. I lokaler med åbent vand (f.eks. bassiner) og/eller en luftfugtighed, som permanent overstiger 85 %, skal både den bærende konstruktion Prelude 24 og pendlerne have forstærket korrosionsbeskyttelse.

Planera ditt monteringsarbete 

Armstrong Detail Peak FormDe fleste Armstrong Prelude bærende konstruktioner er konstrueret med en Peakform, som gør den bærende konstruktion stærkere, mere stabil og lettere at montere. Det betyder også, at lydabsorbenterne nemt kan placeres i den bærende konstruktion/bæreprofilerne.

 

Bæreprofilerne er udformet, så de kan kombineres med:     

Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip

 

Prelude XL² tværprofil, som er forsynet med et indstiksbeslag, der giver en overlappende tilslutning mod bæreprofilen. 

 

 

 

Armstrong Detail Cross Tee TLX

 

Prelude TLX tværprofil, som er forsynet med en hægte, der giver en kant i kant-tilslutning mod bæreprofilen.

 

 

AFSTAND MELLEM FASTGØRELSER

Belastningen på det sænkede loft er den samlede fordelte vægt pr. m², som den bærende konstruktion vil blive belastet med. Det inkluderer loftsplader, eventuelt ovenpå liggende absorbenter eller andet udstyr samt den fordelte vægt af lettere punktlaster, maks. 5 kg, i form af nedpendlede armaturer, skilte mv. Punktlaster kan placeres vilkårligt i den bærende konstruktion, men ikke med mindre indbyrdes afstand end 1000 mm. Generelt anbefales det, at forskellige former for yderligere udstyr i loftet får individuelle fastgørelser; dette gælder især punktlaster over 5 kg og ventilationsaggregater og andre vibrerende apparater.

Ved behov for ekstra lange afstande mellem fastgørelser anbefaler vi det forstærkede profilsystem Prelude Sixty2, som kan monteres med en afstand på op til 2400 mm mellem fastgørelserne. 

Maksimal afstand mellem fastgørelser langs bæreprofil for definerede vægte og afstande mellem bæreprofiler. Gælder for Prelude 15, 24 og 35:

Maks. belastning før nedbøjning klasse 1 (L/500 men maks. 4 mm)

Maksimal afstand mellem fastgørelser

1800 mm afstand mellem bæreprofiler         

1200 mm afstand mellem bæreprofiler  600 mm afstand mellem bæreprofiler 
2,5 kg/m² 1650 1900 2100
3,0 kg/m² 1600 1800 2100
3,5 kg/m² 1500 1750 2100

4,0 kg/m²

1450 1700 2100
5,0 kg/m² 1350 1600 2000
5,5 kg/m² 1350 1550 1950
6,0 kg/m² 1250 1500 1900
7,0 kg/m² - 1450 1800
8,5 kg/m² - 1300 1700
10,5 kg/m² - 1200 1600
13,0 kg/m² - 1050 1500
14,0 kg/m² - 1000 1450

Værdierne i tabellen er i overensstemmelse med nedbøjningsklasse 1 iht. loftsstandarden 13964 (L/500, men ikke mere end 4 mm).

NEDBØJNING – LAST

I loftsstandarden 13964 defineres grader af nedbøjning for bærende konstruktioner:

• Klasse 1 er den bedste og er "L/500, men ikke mere end 4 mm".
• Klasse 2 er "L/300".

(L = afstanden i millimeter mellem fastgørelser eller bæreprofiler). 

Ved klasse 1 (L/500) ser loftet jævnt og glat ud. Når nedbøjningen er L/400, begynder det at blive muligt at opfatte den med det menneskelige øje. Eksempel L/500: For L = 1800 mm når den maksimalt tilladte nedbøjning op på 1800/500 = 3,6 mm.  Af æstetiske hensyn anbefaler vi maksimalt 4 mm nedbøjning uanset spænd. I tabellerne herunder vises lastkapaciteter for forskellige nedbøjningskriterier, men op til maksimalt 4 mm.

OVERSIGT OVER ARMSTRONG BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Layout 1200 x 1200 mm           

Maks. belastning kg/m² 

System L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 15 XL²   13,1  16,5  18,5  22,3 
Prelude 24 XL²  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 35 XL²   13,9  17,7  19,8  24 
Clean Room grid system  12,8  16,3  18,2  22,1 
Silhoutte 15 XL²  11,4  14,4  16,1  19,5 
Interlude 15 XL²  14,5  18,3  20,4  24,7 
                                                                                         
Layout 1200 x 1800 mm Maks. belastning kg/m²       
System  L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  6,5  7,3  7,3  7,3 

Maks. belastning kg/m2 er kun i forhold til nedbøjning og op til maks. 4 mm. Med layout menes afstand mellem fastgørelser og bæreprofiler.

Værktøj:

 • Pladesaks
 • Geringssav
   

RUMMETS LAYOUT

Begynd opmålingen med en målekæde fra midten af rummet, og afslut i siderne med kantplader på mindst 300 mm. Det kan være nødvendigt at justere midtermærket, for at der bliver mindst 300 mm til væggen. Den første fastgørelse til pendel og bæreprofil skal sidde maks. 600 mm fra væggen. Nedenstående eksempel viser bæreprofilernes retning og pendlernes placering med udgangspunkt i de mest almindelige mål:

 

Armstrong Suspension System Planning Room Layout

 


 

Armstrong Angle Trim DetailMONTERING AF VÆGLISTER. Minimumafstand til fastgørelse er 300 mm

 

 

1.Armstrong Angle Trim Installation 12.Armstrong, Installation, Angle Trim, Step 2, 3.Armstrong, Angle Trim, Installation, Step 2

Se konstruktionshøjden for det valgte produkt.

 


 

Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, DetailMONTERING AF SKYGGELISTER . Pilen markerer, hvor skyggelisten skal sidde i niveau med den bærende konstruktion.

1.2.Armstrong, Suspension System, Installation, Step 2, Mitre saw, Shadow Line3.Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Step 3

Se konstruktionshøjden for det valgte produkt.

 


 

Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, DetailMONTERING AF SØJLELISTER, til konvekse overflader med en minimumradius på 300 mm.

 

Tilbehør:

 • Vægbeslag til Prelude PeakForm

 


 

1.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 12.Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, Step 23.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 3

En mindre radius kræver kortere afstand mellem fastgørelserne. Det første fastgørelsespunkt må maks. være 50 mm fra listeafslutningen.

 

 


MONTERING AF UNIVERSALPROFIL  Til konvekse og konkave overflader, f.eks. S-form med en minimumradius på 1500 mm.

 

Tillbehör:

 • Vægbeslag til Universalprofil 

   
  MONTERING AF PENDLER

  Afstanden mellem bæreprofiler og fastgørelser til pendler kan variere, alt afhængigt af hvilken vægt den bærende konstruktion skal belastes med. Se tabellen "Belastningskapacitet for Armstrong bærende konstruktion" for at se de nøjagtige afstande. Afstanden mellem fastgørelserne er normalt 1200 mm og kan være op til 1900 mm. Ved behov for ekstra lange afstande mellem fastgørelser til pendler anbefaler vi det forstærkede profilsystem Prelude Sixty², som kan monteres med en afstand på op til 2400 mm mellem fastgørelserne.

   

  PRELUDE 15,24 og 35  PRELUDE Sixty²

  Armstrong, Suspension System, Prelude 15, Prelude 24, Prelude 35, Installation, Top Hanger, Top FixingArmstrong, Suspension System, Prelude Sixty2, Installation, Top Hanger, Top Fixing   MONTERING AF BÆREPROFILER

  Bæreprofilerne tilpasses med en pladesaks. Profiler, som skal monteres mod en væg, skal klippes til med et undermål på 5 mm. Samlingshullerne skal flugte gennem alle bæreprofiler.


   

  SAMLING AF BÆREPROFILER

  Prelude 15,24 35   Prelude Sixty²

   


  MONTERING AF TVÆRPROFILER

  XL²

  1.Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip2. 3. 

   


   

   

  TLX

  1.Armstrong Detail Cross Tee TLX2. Armstrong, Suspension system, Cross Tee, TLX, cut, detail, Peak Form3. 

  Begynd med at montere tilpassede tværprofiler mod væggen.  PLANLÆG MONTERINGSARBEJDET

  Lydabsorbenterne skal monteres i den bærende konstruktion så sent som muligt for at undgå tilsmudsning og skader. Nogle plader kan monteres i et tidligt stadie for at stabilisere den bærende konstruktion i forbindelse med øvrige installationer, f.eks. belysning og ventilation. Brug rene, hvide handsker ved montering og håndtering af Paroc lydabsorbenter. 

  TILPAS LYDABSORBENTERNE

  Akustikpladerne er lette at skære til og håndtere. Foretag al tilpasning fra forsiden af lydabsorbenten; brug rene, hvide handsker, en lineal og en tynd, skarp kniv, f.eks. en hobbykniv, og skær på et skærebord eller skæreunderlag. Brug et hulbor eller en kniv til at lave hul i lydabsorbenten. Hvis det er nødvendigt at bøje akustikpladen for at lægge den på plads i den bærende konstruktion, skal den bøjes mod bagsiden. Vægt fra f.eks. armaturer skal føres ud til den bærende konstruktion, da de enkelte akustikplader aldrig må vægtbelastes. 

   

  Værktøj:

  • hulbor
  • sav
  • tynd kniv, hobbykniv
  • skærebord/skæreunderlag

   

   

  Armstrong, Edge A. Suspension System, DetailMONTERING AF HEL PLADE, KANT A OG E


  Armstrong-Full-Size-Tile-Installation-Edge-A, Edge E24

  Monter lydabsorbenterne ved at skråtstille dem og sætte dem ind i den bærende konstruktion. Bemærk retningsmærkerne på lydabsorbenternes bagside.  


  Armstrong, Edge A. Suspension System, DetailMONTERING AF TILPASSET PLADE, KANT A 

  1.2.3.


   

  MONTERING AF TILPASSET PLADE, KANT E MED SKYGGELISTE 

  1.2.3.


  DIREKTE MONTERING MED LIMNING, KANT A, B OG C

  Tilbehør:

  Akustiklim – Parafon Devil´s Glue
  Grovtandet spartel
  Evt. fugeliste
  Styrefjeder (kant C)
  Vægliste/U-profil

  1. Kontroller, at det materiale, som akustikpladerne skal limes fast på, er plant og støvfrit. Foretag prøvelimning på malede overflader for at sikre, at limen holder og ikke opløser den eksisterende maling.

  2. Markér midten af loftet, og planlæg monteringen med udgangspunkt i mærket, så de lydabsorbenter, der skal sidde ind mod væggen, bliver mindst 300 mm. Tilskær de lydabsorbenter, der kræver tilpasning, med et undermål på 5 mm. 

  3. Brug en grovtandet spartel, og stryg Parafon Devil's Glue (akustiklim) pletvis eller i striber på bagsiden af lydabsorbenten i en afstand af ca. 50 mm fra kanten. Limmængden tilpasses til underlagets overflade og absorbentens tykkelse/vægt. En ru, ujævn overflade kræver mere lim end en glat overflade. Se de detaljerede anvisninger for limen på limbøtten. 

   

  Kant A limes med en spalte, her med limstriber (akustiklimen kan også stryges på pletvis)

  Kant B limes kant i kant, her pletvis med akustiklim (akustiklimen kan også stryges på i striber) 


  DIREKTE MONTERING MED MT-PROFIL 
  (Til industriabsorbenter 1200 x 1200 mm) 

   

  Tilbehør:

  MT-profil
  Isoleringsskrue beregnet til underlaget:
  Beslag til træ og metal < 1,25 mm/
  Beslag til letbeton/Beslag til beton
  Slagbor 5,2 mm (til montering i beton)

  1. Mål loftet op, og fordel pladerne jævnt. 

  2. Bor huller i MT-profilerne med en cc-afstand på 1000 mm. (Tilpasses eventuelt efter afstanden mellem profilerne i metalloftet)

  3. Monter absorbenterne med 1 fastgørelse ved hjælp af spændeskive og skrue midt på hver plade.

  4. Monter MT-profilerne løbende med en cc-afstand på 1200 mm på tværs af skotrenderne i metaldelene. Lad MT-profilerne overlappe med ca. 100 mm, og tilpas absorbenterne i forhold til vægge eller bjælker.

  5. Afslut med en MT-profil mod væggen.

   


   

  DIREKTE MONTERING MED FÆSTEBESLAG BEVEL 

  Tilbehør:

  Lægte, hvis underlaget ikke er skrubart
  Fæstebeslag Bevel

   

  1. Kontroller, at underlaget er skrubart. Hvis underlaget ikke er skrubart, skal der monteres forskalling. 

  2. Monter eventuelt en vægliste i samme højde som lydabsorbentens underkant.

  3. Markér midten af loftet, og planlæg monteringen med udgangspunkt i mærket, så de lydabsorbenter, der skal sidde ind mod væggen, bliver mindst 300 mm. Tilskær de lydabsorbenter, der kræver tilpasning, med et undermål på 5 mm. (Tilpasses til afstanden mellem profilerne i metalloftet) 

  4. Begynd med at montere fæstebeslagene langs en linje med en cc-afstand på 600 mm.

  5. Tryk lydabsorbenten mod fæstebeslaget, og fastgør den med et fæstebeslag på den modstående side. 

  6. Ved tilpasning mod en væg klippes den ene vinkel på fæstebeslaget af. Tryk fæstebeslaget i lydabsorbenten løbende, når den fastgøres til loftet.

     DIREKTE MONTERING MED HATPROFIL, KANT A 
  (Anbefales til Buller Budget og andre tykkere absorbenter.)
   

  Tilbehør: 

  • Lægte, hvis underlaget ikke er skrubart
  • Hatprofil L = 3000 mm 
  • Hatprofil L = 1187 mm
  • Selvborende skrue beregnet til underlaget

   

  1. Kontroller, at underlaget er skrubart. Hvis underlaget ikke er skrubart, skal der monteres forskalling.

  2. Markér midten af loftet, og planlæg monteringen med udgangspunkt i mærket, så de lydabsorbenter, der skal sidde ind mod væggen, bliver mindst 300 mm. 

  3. Monter de langsgående, bærende hatprofiler (L = 3000 mm) med en cc-afstand på 1205 mm. Tilspænd ikke skruerne helt.

  4. Monter absorbenterne og de tværgående hatprofiler (L = 1187 mm), og tilspænd skruerne i bæreprofilerne. Det er ikke nødvendigt at skrue de tværgående profiler fast.  


  DIREKTE MONTERING MED SPÆNDESKIVE OG SKRUE

  Tillbehör:

  Isoleringsskrue beregnet til underlaget:
  Beslag til træ og metal < 1,25 mm/Beslag til letbeton/Beslag til beton
  Spændeskive
  Slagbor 5,2 mm (til montering i beton)

  Slagfaste absorbenter 1200 x 600 mm monteres med 4 spændeskiver og skruer pr. plade i en afstand af ca. 150 mm fra kanten. Bemærk, at spændeskivens noget afrundede kanter skal vendes ind mod pladen, så overfladen ikke bliver beskadiget. 

  Montering i metal 
  Tag hensyn til afstanden mellem profilerne i metalloftet. Ved montering på metal hænger skruen i gevindet.

  Montering i letbeton
  Tilspænd ikke skruerne for hårdt.

  Montering i beton
  Hold pladen op mod loftet, bor et hul på 5,2 mm i betonen gennem pladen og spændeskiven, og skru skruen i.

   

  STÅENDE MONTERING

  Perforerede metalkassetter 1795 x 300 x 50 mm

  Tilbehør:

  • Gulvprofil
  • Topprofil
  • Hatprofil
  • U-profil
  • PARAFON Buller
  • Bæreprofil 
   

      

  Kassetterne kan monteres i en eller flere rækker i højden. Gulvprofilen bør altid placeres 0,2-0,5 m oppe på væggen for at lette rengøring og mindske risikoen for skader. 
  Kassetterne kan erstattes med PARAFON Buller, hvor der ikke er risiko for skader. Af udseendemæssige årsager kan de vertikale samlinger dækkes med en bæreprofil.


  LIGGENDE MONTERING

  Perforerede metalkassetter 1192 x 600 x 50 mm

  Tilbehør:
  • Gulvprofil
  • Hatprofil
  • U-profil
   

   

  Kassetterne monteres liggende i rækker. Gulvprofilen monteres først og bør placeres 0,2-0,5 m oppe på væggen for at lette rengøring og mindske risikoen for skader.  
  Monter de vertikale hatprofiler løst med en cc-afstand på 1205 mm. Læg kassetterne på plads mellem hatprofilerne, og tilspænd skruerne. Afslut med en U-profil langs kanterne.