Montagevejledning PARAFON Foil Baffle

PARAFON Foliebaffel er en vertikalt frithængende akustikplade af ubrændbar stenuld indesluttet i en 0,1 mm hvid, UV-stabiliseret polyetenfolie. Baflen er udviklet til lokaler med høje krav til god hygiejne og rengøring og tåler aftørring med en fugtig klud eller svamp.
For at lette montering, undgå problemer og sikre et smidigt arbejde, har vi som hjælp til dig, udfærdiget disse monteringsvejledninger.

Når du følger disse råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningFor at undgå hudirritation skal du anvende beskyttelsesudstyr. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særlig vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvindholdet nede på.

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til at opsamle mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.

 

 

Rengöring< Lokaler, hvori der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne hver dag. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet på den måde hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste. 

 

 

PARAFON lydabsorbenter leveres i kasser af bølgepap, som skal håndteres forsigtigt. Kasserne skal opbevares og/eller lagres tørt og rent indendørs. Hvis udendørs lagring er nødvendigt, skal kasserne dækkes godt til, så de ikke bliver snavsede eller beskadigede. Åbne kasser med lydabsorbenter bør genlukkes, hvis alle produkterne ikke monteres. Ved montering og håndtering af PARAFON lydabsorbenter skal der anvendes rene, hvide handsker. Hvis lydabsorbenten bliver snavset, skal den rengøres med det samme. Tørt snavs kan fjernes med et viskelæder eller en tør rengøringssvamp.         

MONTERING AF SINGEL

Tilbehør:

  • Pigtail
  • Wire/Hook

 

 

 

 

Materialeforbrug 

Skivstorlek Antal infästningspunkter
600x 600x40 2
1200x 600x40 3-4

1500x 600x40

4
1800x 600x40 6
1200x1200x40 4
1500x1200x40 4
1800x1200x40 6
2400x1200x40 6
Rund diameter 1000 mm 3-4

                                                                                

MONTERING AF BAFLER

PARAFON Royal Baffle

Tilbehør: 

  • Dekorationsclips/spiralfjeder 
 

 

 

Bafler kan monteres rækkevis i bærende konstruktioner ved hjælp af dekorationsclips.


 

 


Bafler kan også monteres frithængende i separate fastgørelsespunkter eller på en opspændt wire. I begge tilfælde anvendes en spiralfjeder med krog til fastgørelse i baflen.  


 

 

PARAFON Foil Baffle

Foil Baffle er forsynet med huller i overkanten, og karabinhager til ophængning medfølger. 

 

 


 

PARAFON Hygiene Baffle

Hygiene Baffle monteres med to medfølgende rustfri bøjler. Ophængning kan ske med wire i separate fastgørelsespunkter eller ved at hænge flere bafler op på en opspændt wire.