Montagevejledning PARAFON Clinic

PARAFON Clinic er en robust lydabsorbent udviklet til lofter i medicinske miljøer, laboratoriemiljøer og lignende med høje krav til god hygiejne og rengøring.  Overfladen består af hvidt, forstærket glasfibervæv, som er ekstra ridsefast og tåler hyppig aftørring og rengøring med desinficeringsmidler, men ikke afspuling. 
For at lette montering, undgå problemer og sikre et smidigt arbejde, har vi som hjælp til dig, udfærdiget disse monteringsvejledninger.

Når du følger disse råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningFor at undgå hudirritation skal du anvende beskyttelsesudstyr. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særlig vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvindholdet nede på.

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til at opsamle mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.

 

 

Rengöring< Lokaler, hvori der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne hver dag. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet på den måde hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste. 

 

 

Armstrong bærende konstruktioner indeholder flere forskellige systemer til montering af Paroc lydabsorbenter med synlig montering (kant A og E) og skjult montering (kant D og D2). Vær forsigtig ved håndtering af de bærende konstruktioner. De må ikke blive bøjet eller beskadiget. Produkterne skal lagres og opbevares tørt. Varmlagring er ikke nødvendigt. 

Den bærende konstruktion skal monteres så sent som muligt i byggefasen. Klimaskærmen skal være monteret, og der skal være tørt på byggepladsen. Højden på det sænkede loft fastlægges i samråd med andre, som udfører installationer på stedet, da der skal tages hensyn til pladsbehov i området over loftet og tilslutninger til andet udstyr på stedet. Det er vigtigt, at det sænkede loft monteres plant, og at pendlerne til profilerne placeres, så de kan optage den påkrævede belastning fra f.eks. armaturer. I lokaler med åbent vand (f.eks. bassiner) og/eller en luftfugtighed, som permanent overstiger 85 %, skal både den bærende konstruktion Prelude 24 og pendlerne have forstærket korrosionsbeskyttelse.

Planera ditt monteringsarbete 

Armstrong Detail Peak FormDe fleste Armstrong Prelude bærende konstruktioner er konstrueret med en Peakform, som gør den bærende konstruktion stærkere, mere stabil og lettere at montere. Det betyder også, at lydabsorbenterne nemt kan placeres i den bærende konstruktion/bæreprofilerne.

 

Bæreprofilerne er udformet, så de kan kombineres med:     

Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip

 

Prelude XL² tværprofil, som er forsynet med et indstiksbeslag, der giver en overlappende tilslutning mod bæreprofilen. 

 

 

 

Armstrong Detail Cross Tee TLX

 

Prelude TLX tværprofil, som er forsynet med en hægte, der giver en kant i kant-tilslutning mod bæreprofilen.

 

 

Tilbehør:

Bærende konstruktion Prelude 24 CR med forstærket rustbeskyttelse (C4) 
Vægliste i korrosionsklasse C4/Vægliste U43
Pendel C4/Pendel C3/Pendel/Direkte beslag 
Pladeclips 18 til 18 mm tykke plader
Pladeclips 40 til 40 mm tykke plader

 

 

For at sikre, at det sænkede loft kan tåle at blive vasket, skal pladerne clipses fast. Konstruktionshøjden bør som minimum være 250 mm for at give plads til fastclipsning. En U-profil anvendes som vægliste til at fastgøre bæreprofilerne i. Hvis der anvendes en L-profil, skal bæreprofilerne fastgøres i væglisten. I korrosive miljøer eller på steder, hvor det sænkede loft udsættes for regelmæssig vådrengøring, bør der anvendes korrosionsbeskyttede bærende konstruktioner og tilbehør.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.