Montagevejledning PARAFON Classic Colortone

PARAFON Classic Colortone er fællesbetegnelsen for vores farvede lydabsorbenter med en overflade af indfarvet glasfibervæv af høj kvalitet og med lavt glanstal. Standardfarverne er Black, Cement, Metal og Navy, men Colortone kan også leveres i valgfri NCS-farve. 
For at lette montering, undgå problemer og sikre et smidigt arbejde, har vi som hjælp til dig, udfærdiget disse monteringsvejledninger.

Når du følger disse råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningFor at undgå hudirritation skal du anvende beskyttelsesudstyr. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særlig vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvindholdet nede på.

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til at opsamle mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.

 

 

Rengöring< Lokaler, hvori der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne hver dag. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet på den måde hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste. 

 

 

Armstrong bærende konstruktioner indeholder flere forskellige systemer til montering af Paroc lydabsorbenter med synlig montering (kant A og E) og skjult montering (kant D og D2). Vær forsigtig ved håndtering af de bærende konstruktioner. De må ikke blive bøjet eller beskadiget. Produkterne skal lagres og opbevares tørt. Varmlagring er ikke nødvendigt. 

Den bærende konstruktion skal monteres så sent som muligt i byggefasen. Klimaskærmen skal være monteret, og der skal være tørt på byggepladsen. Højden på det sænkede loft fastlægges i samråd med andre, som udfører installationer på stedet, da der skal tages hensyn til pladsbehov i området over loftet og tilslutninger til andet udstyr på stedet. Det er vigtigt, at det sænkede loft monteres plant, og at pendlerne til profilerne placeres, så de kan optage den påkrævede belastning fra f.eks. armaturer. I lokaler med åbent vand (f.eks. bassiner) og/eller en luftfugtighed, som permanent overstiger 85 %, skal både den bærende konstruktion Prelude 24 og pendlerne have forstærket korrosionsbeskyttelse.

Planera ditt monteringsarbete 

Armstrong Detail Peak FormDe fleste Armstrong Prelude bærende konstruktioner er konstrueret med en Peakform, som gør den bærende konstruktion stærkere, mere stabil og lettere at montere. Det betyder også, at lydabsorbenterne nemt kan placeres i den bærende konstruktion/bæreprofilerne.

 

Bæreprofilerne er udformet, så de kan kombineres med:     

Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip

 

Prelude XL² tværprofil, som er forsynet med et indstiksbeslag, der giver en overlappende tilslutning mod bæreprofilen. 

 

 

 

Armstrong Detail Cross Tee TLX

 

Prelude TLX tværprofil, som er forsynet med en hægte, der giver en kant i kant-tilslutning mod bæreprofilen.

 

 

AFSTAND MELLEM FASTGØRELSER

Belastningen på det sænkede loft er den samlede fordelte vægt pr. m², som den bærende konstruktion vil blive belastet med. Det inkluderer loftsplader, eventuelt ovenpå liggende absorbenter eller andet udstyr samt den fordelte vægt af lettere punktlaster, maks. 5 kg, i form af nedpendlede armaturer, skilte mv. Punktlaster kan placeres vilkårligt i den bærende konstruktion, men ikke med mindre indbyrdes afstand end 1000 mm. Generelt anbefales det, at forskellige former for yderligere udstyr i loftet får individuelle fastgørelser; dette gælder især punktlaster over 5 kg og ventilationsaggregater og andre vibrerende apparater.

Ved behov for ekstra lange afstande mellem fastgørelser anbefaler vi det forstærkede profilsystem Prelude Sixty2, som kan monteres med en afstand på op til 2400 mm mellem fastgørelserne. 

Maksimal afstand mellem fastgørelser langs bæreprofil for definerede vægte og afstande mellem bæreprofiler. Gælder for Prelude 15, 24 og 35:

Maks. belastning før nedbøjning klasse 1 (L/500 men maks. 4 mm)

Maksimal afstand mellem fastgørelser

1800 mm afstand mellem bæreprofiler         

1200 mm afstand mellem bæreprofiler  600 mm afstand mellem bæreprofiler 
2,5 kg/m² 1650 1900 2100
3,0 kg/m² 1600 1800 2100
3,5 kg/m² 1500 1750 2100

4,0 kg/m²

1450 1700 2100
5,0 kg/m² 1350 1600 2000
5,5 kg/m² 1350 1550 1950
6,0 kg/m² 1250 1500 1900
7,0 kg/m² - 1450 1800
8,5 kg/m² - 1300 1700
10,5 kg/m² - 1200 1600
13,0 kg/m² - 1050 1500
14,0 kg/m² - 1000 1450

Værdierne i tabellen er i overensstemmelse med nedbøjningsklasse 1 iht. loftsstandarden 13964 (L/500, men ikke mere end 4 mm).

NEDBØJNING – LAST

I loftsstandarden 13964 defineres grader af nedbøjning for bærende konstruktioner:

• Klasse 1 er den bedste og er "L/500, men ikke mere end 4 mm".
• Klasse 2 er "L/300".

(L = afstanden i millimeter mellem fastgørelser eller bæreprofiler). 

Ved klasse 1 (L/500) ser loftet jævnt og glat ud. Når nedbøjningen er L/400, begynder det at blive muligt at opfatte den med det menneskelige øje. Eksempel L/500: For L = 1800 mm når den maksimalt tilladte nedbøjning op på 1800/500 = 3,6 mm.  Af æstetiske hensyn anbefaler vi maksimalt 4 mm nedbøjning uanset spænd. I tabellerne herunder vises lastkapaciteter for forskellige nedbøjningskriterier, men op til maksimalt 4 mm.

OVERSIGT OVER ARMSTRONG BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Layout 1200 x 1200 mm           

Maks. belastning kg/m² 

System L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 15 XL²   13,1  16,5  18,5  22,3 
Prelude 24 XL²  13,3  16,8  18,7  22,7 
Prelude 35 XL²   13,9  17,7  19,8  24 
Clean Room grid system  12,8  16,3  18,2  22,1 
Silhoutte 15 XL²  11,4  14,4  16,1  19,5 
Interlude 15 XL²  14,5  18,3  20,4  24,7 
                                                                                         
Layout 1200 x 1800 mm Maks. belastning kg/m²       
System  L/500  L/400  L/360  L/300 
Prelude 24 XL²  6,5  7,3  7,3  7,3 

Maks. belastning kg/m2 er kun i forhold til nedbøjning og op til maks. 4 mm. Med layout menes afstand mellem fastgørelser og bæreprofiler.

Værktøj:

 • Pladesaks
 • Geringssav
   

RUMMETS LAYOUT

Begynd opmålingen med en målekæde fra midten af rummet, og afslut i siderne med kantplader på mindst 300 mm. Det kan være nødvendigt at justere midtermærket, for at der bliver mindst 300 mm til væggen. Den første fastgørelse til pendel og bæreprofil skal sidde maks. 600 mm fra væggen. Nedenstående eksempel viser bæreprofilernes retning og pendlernes placering med udgangspunkt i de mest almindelige mål:

 

Armstrong Suspension System Planning Room Layout

 


 

Armstrong Angle Trim DetailMONTERING AF VÆGLISTER. Minimumafstand til fastgørelse er 300 mm

 

 

1.Armstrong Angle Trim Installation 12.Armstrong, Installation, Angle Trim, Step 2, 3.Armstrong, Angle Trim, Installation, Step 2

Se konstruktionshøjden for det valgte produkt.

 


 

Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, DetailMONTERING AF SKYGGELISTER . Pilen markerer, hvor skyggelisten skal sidde i niveau med den bærende konstruktion.

1.2.Armstrong, Suspension System, Installation, Step 2, Mitre saw, Shadow Line3.Armstrong, Suspension System, Shadow Line, Installation, Step 3

Se konstruktionshøjden for det valgte produkt.

 


 

Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, DetailMONTERING AF SØJLELISTER, til konvekse overflader med en minimumradius på 300 mm.

 

Tilbehør:

 • Vægbeslag til Prelude PeakForm

 


 

1.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 12.Armstrong, Suspension System, Flexible Perimeter, Step 23.Armstrong, Flexible Perimeter, Installation, Step 3

En mindre radius kræver kortere afstand mellem fastgørelserne. Det første fastgørelsespunkt må maks. være 50 mm fra listeafslutningen.

 

 


MONTERING AF UNIVERSALPROFIL  Til konvekse og konkave overflader, f.eks. S-form med en minimumradius på 1500 mm.

 

Tillbehör:

 • Vægbeslag til Universalprofil 

   
  MONTERING AF PENDLER

  Afstanden mellem bæreprofiler og fastgørelser til pendler kan variere, alt afhængigt af hvilken vægt den bærende konstruktion skal belastes med. Se tabellen "Belastningskapacitet for Armstrong bærende konstruktion" for at se de nøjagtige afstande. Afstanden mellem fastgørelserne er normalt 1200 mm og kan være op til 1900 mm. Ved behov for ekstra lange afstande mellem fastgørelser til pendler anbefaler vi det forstærkede profilsystem Prelude Sixty², som kan monteres med en afstand på op til 2400 mm mellem fastgørelserne.

   

  PRELUDE 15,24 og 35  PRELUDE Sixty²

  Armstrong, Suspension System, Prelude 15, Prelude 24, Prelude 35, Installation, Top Hanger, Top FixingArmstrong, Suspension System, Prelude Sixty2, Installation, Top Hanger, Top Fixing   MONTERING AF BÆREPROFILER

  Bæreprofilerne tilpasses med en pladesaks. Profiler, som skal monteres mod en væg, skal klippes til med et undermål på 5 mm. Samlingshullerne skal flugte gennem alle bæreprofiler.


   

  SAMLING AF BÆREPROFILER

  Prelude 15,24 35   Prelude Sixty²

   


  MONTERING AF TVÆRPROFILER

  XL²

  1.Armstrong Detail Corss Tee XL2 Clip2. 3. 

   


   

   

  TLX

  1.Armstrong Detail Cross Tee TLX2. Armstrong, Suspension system, Cross Tee, TLX, cut, detail, Peak Form3. 

  Begynd med at montere tilpassede tværprofiler mod væggen.  PARAFON lydabsorbenter leveres i kasser af bølgepap, som skal håndteres forsigtigt. Kasserne skal opbevares og/eller lagres tørt og rent indendørs. Hvis udendørs lagring er nødvendigt, skal kasserne dækkes godt til, så de ikke bliver snavsede eller beskadigede. Åbne kasser med lydabsorbenter bør genlukkes, hvis alle produkterne ikke monteres. Ved montering og håndtering af PARAFON lydabsorbenter skal der anvendes rene, hvide handsker. Hvis lydabsorbenten bliver snavset, skal den rengøres med det samme. Tørt snavs kan fjernes med et viskelæder eller en tør rengøringssvamp.         

  PLANLÆG MONTERINGSARBEJDET

  Lydabsorbenterne skal monteres i den bærende konstruktion så sent som muligt for at undgå tilsmudsning og skader. Nogle plader kan monteres i et tidligt stadie for at stabilisere den bærende konstruktion i forbindelse med øvrige installationer, f.eks. belysning og ventilation. Brug rene, hvide handsker ved montering og håndtering af Paroc lydabsorbenter. 

  TILPAS LYDABSORBENTERNE

  Akustikpladerne er lette at skære til og håndtere. Foretag al tilpasning fra forsiden af lydabsorbenten; brug rene, hvide handsker, en lineal og en tynd, skarp kniv, f.eks. en hobbykniv, og skær på et skærebord eller skæreunderlag. Brug et hulbor eller en kniv til at lave hul i lydabsorbenten. Hvis det er nødvendigt at bøje akustikpladen for at lægge den på plads i den bærende konstruktion, skal den bøjes mod bagsiden. Vægt fra f.eks. armaturer skal føres ud til den bærende konstruktion, da de enkelte akustikplader aldrig må vægtbelastes. 

   

  Værktøj:

  • hulbor
  • sav
  • tynd kniv, hobbykniv
  • skærebord/skæreunderlag

   

   

  Armstrong, Edge A. Suspension System, DetailMONTERING AF HEL PLADE, KANT A OG E


  Armstrong-Full-Size-Tile-Installation-Edge-A, Edge E24

  Monter lydabsorbenterne ved at skråtstille dem og sætte dem ind i den bærende konstruktion. Bemærk retningsmærkerne på lydabsorbenternes bagside.  


  Armstrong, Edge A. Suspension System, DetailMONTERING AF TILPASSET PLADE, KANT A 

  1.2.3.


   

  MONTERING AF TILPASSET PLADE, KANT E MED SKYGGELISTE 

  1.2.3.