FAQ Akustik

Paroc Akustik (PARAFON) er en del af ROCKWOOL Gruppen og fra oktober flyttes indholdet til parafon.com. Læs mere her

I private boliger kan man ofte bruge absorbenter til limning direkte mod loftet eller væggen i stedet for sænket loft. I PARAFON-sortimentet findes PARAFON Royal og PARAFON Direct, som limes med 8 mm spalte mellem pladerne, og som vi anbefaler til private boliger.
Alle PARAFON-produkter er indholdsdeklarerede og vurderet i Byggvarubedömningen og Sunda Hus for det svenske marked. Desuden er EPD'er (Environmental Product Declaration) med livscyklusanalyse oprettet og offentliggjort i EPD Norway.
PARAFON-pladerne i stenuld er genanvendelige, og andelen af genbrugsmaterialer i produkterne er på ca. 54 procent inklusive både intern og ekstern genanvendelse. 
Du kan bruge og håndtere stenuld på en sikker måde uden sundhedsrisici. For at garantere produktsikkerheden producerer Paroc Group kun biologisk nedbrydelige stenuldsfibre, der ikke kan klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker. EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) mærke på vores produkter bekræfter, at Parocs stenuldsfibre opfylder kravene i Kommissionens direktiv. 

PARAFON-produkterne er testet og har klasse M1 i den finske "Emission classification for building materials" og har den laveste/bedste klasse i den danske Indeklimamærket-klassificering af partikelemissioner inklusive fibre.  
 
15 og 18 mm tykke PARAFON-akustiklofter har med visse undtagelser lydabsorptionsklasse A ved 200 mm konstruktionshøjde. 40 mm eller tykkere plader har også klasse A ved direkte montering. 

Alle PARAFON-akustiklofter har testværdier for direkte montering og op til 700 mm konstruktionshøjde. Absorptionsværdier ved 200 mm konstruktionshøjde og i visse tilfælde direkte montering er angivet med lydabsorptionskurver og tabeller på den respektive produktside. Hvis der ønskes oplysninger om specifikke produkters absorptionsegenskaber i andre konstruktionshøjder, beder vi jer kontakte en repræsentant for Paroc Akustik.
 
PAROC-akustiklofter har med nogle få undtagelser den højeste brandklasse, A1 og A2-s1, d0 i henhold til EN ISO 13501-1, hvilket betyder, at de er ubrændbare og ikke bidrager til overtænding ved brand. Grundmaterialet i alle PARAFON-akustikplader er ubrændbart PAROC-stenuld, som har en smeltetemperatur på omkring 1000 ˚C, hvilket betyder, at pladerne ikke smelter, men bevarer formen godt ved opvarmning i tilfælde af brand.
Paroc Akustik har en testet og klassificeret loftsløsning med beklædningsklasse K210. Du kan læse mere om brandsikring på 

Fire Solutions
Vi kan ikke garantere PARAFON-produkternes udseende eller andre eventuelle ændringer eller fejl, der kan opstå, når de monteres udendørs. Stenuld som materiale er fugtafvisende og holdbart, men udvendigt monterede PARAFON-akustikprodukter er ikke beregnet til at blive udsat for vejr, vind og eventuel forurening, men er testede, deklarerede og CE-mærkede til indendørs brug. 

Ja, vi har en bærende konstruktion fra Armstrong Ceilings, som har forstærket rustbeskyttelse – Prelude T24 CR. Yderligere oplysninger kan findes på Prelude 24 CR

Flere akustiklofter kan fås i valgfri NCS-farve i vores produktserier PARAFON Colortone, PARAFON Palette og PARAFON Step. Se de respektive produktsider.
Nej, PARAFON Hygiejne, som er et vaskbart, ekstra robust akustikloft, kan kun fås i hvid.
Ja, du kan lime Buller kant A direkte mod bjælkelaget/underlaget med akustiklimen Paroc Devil´s Glue. Følg anvisningerne på emballagen, og jo tykkere/tungere plader, der skal limes, jo større mængde lim skal der bruges. Vi anbefaler at bruge kantforseglet Buller og have en 8 mm bred spalte mellem pladerne. Dermed opnås det bedste resultat, da pladernes tykkelse ikke er nøjagtigt ens.
Step Direct limes direkte på bjælkelaget/underlaget og kan derfor limes mod væg såvel som loft. Step Direct er primært beregnet som forsænket loft og er ikke et slagfast produkt til vægge og bør derfor kun monteres, hvor det ikke risikerer at blive udsat for stød, slag, kraftigt snavs eller andre skader.