PAROC XIA 001 Spaceloft

PAROC XIA 001

Spaceloft aerogelmåtte er en ultra-højtydende fiber forstærket silica aerogelmåtte, med extremt god varmeisoleringsevne. Spaceloft anvendes som varmeisolering i vægge, gulve og lofter samt til at bryde kuldebroer i alle typer byggeri. Spaceloft kan med fordel anvendes i både nybyggeri, til renovering samt ved restaurering af historiske bygningsværker

Produktblad

 
Opdateret 19 jun 2013

Nominel densitet
150 kg/m³

Mål

Mål
Bredde x LængdeTykkelse
1450 mm x løbende meter ifølge specification fra kunde10 mm
.I overensstemmelse med EN 823

Indpakning

Emballage
Ruller i plasticindpakning

Brandtekniske egenskaber

Reaktion på brand
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Reaktion på brand, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiske egenskaber

Varmemodstand
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Varmeledningsmodstand Se vedhæftede fil 
Deklareret varmeledningsevne λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Tykkelse tolerance, T± 1 mm  
Direkte luftlydisolation indeks
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Luftstrømningsmodstand AFRNPD  

Lydegenskaber

Trinlyds transmissions indeks
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Dynamisk stivhed SDNPD  

Mekaniske egenskaber

Trykstyrke
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Trykspænding, ved 10% CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Punktlast PL(5)NPD  
 
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Sammentrykkelighed CPNPD  

Holdbarhed

Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning
De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.
Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning
Varmeledningsevnen af mineraluldprodukter ændres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porøsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfærisk luft.

Nominel densitet
150 kg/m³

Mål

Mål
Bredde x LængdeTykkelse
1450 mm x løbende meter ifølge specification fra kunde10 mm
.I overensstemmelse med EN 823

Indpakning

Emballage
Ruller i plasticindpakning

Brandtekniske egenskaber

Reaktion på brand
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Reaktion på brand, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiske egenskaber

Varmemodstand
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Varmeledningsmodstand Se vedhæftede fil 
Deklareret varmeledningsevne λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Tykkelse tolerance, T± 1 mm  
Direkte luftlydisolation indeks
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Luftstrømningsmodstand AFRNPD  

Lydegenskaber

Trinlyds transmissions indeks
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Dynamisk stivhed SDNPD  

Mekaniske egenskaber

Trykstyrke
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Trykspænding, ved 10% CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Punktlast PL(5)NPD  
 
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Sammentrykkelighed CPNPD  

Holdbarhed

Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning
De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.
Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning
Varmeledningsevnen af mineraluldprodukter ændres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porøsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfærisk luft.

Nominel densitet
150 kg/m³

Mål

Mål
Bredde x LængdeTykkelse
1450 mm x løbende meter ifølge specification fra kunde10 mm
.I overensstemmelse med EN 823

Indpakning

Emballage
Ruller i plasticindpakning

Brandtekniske egenskaber

Reaktion på brand
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Reaktion på brand, EuroclassC - s1, d0- (EN 13501-1)

Termiske egenskaber

Varmemodstand
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Varmeledningsmodstand Se vedhæftede fil 
Deklareret varmeledningsevne λD0,015 W/mK - (EN 13162 )
Tykkelse tolerance, T± 1 mm  
Direkte luftlydisolation indeks
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Luftstrømningsmodstand AFRNPD  

Lydegenskaber

Trinlyds transmissions indeks
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Dynamisk stivhed SDNPD  

Mekaniske egenskaber

Trykstyrke
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Trykspænding, ved 10% CS(10), σ1070 kPa - (EN 826)
Punktlast PL(5)NPD  
 
EgenskabVærdiI overensstemmelse
Sammentrykkelighed CPNPD  

Holdbarhed

Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning
De brandmæssige egenskaber af mineraluld forringes ikke med tiden. Euroclass klassificering af produktet er relateret til det organiske indhold, som ikke kan stige med tiden.
Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrlig, ældning / nedbrydning
Varmeledningsevnen af mineraluldprodukter ændres ikke med tiden, erfaringer har vist, at fiberstrukturen er stabil og at porøsiteten ikke indeholder andre gasser end atmosfærisk luft.