Conci luft- og fugttætning

PAROC XFM 003 dobbeltklæbende tape anvendes til fastsættelse af plastfilm og vinddug på stållægter. Montering af plastfilm og vinddug går hurtigere, når der anvendes dobbeltklæbende tape til at holde plastfilmen oppe og holde den på plads uden mekanisk fastgørelse.


Hjørnetætningen PAROC XMV 002 er en plaststrimmel til tætning af hjørner rundt om vinduer og døre. Hjørnetætningsstrimlen består af sammensvejsede ark af ældningsbestandigt LD-polyethylen, som er blevet sammenføjet i en vinkel på 90 grader. Den passer til karmbredderne 125, 170 og 200 mm.


PAROC XMV 003 Vinkeltætning™ er et produkt for luft- og diffusionstæt vinkeltætning til øvre eller nedre tilslutning af væg mod loft eller væg mod gulv.


Tætningsbåndet PAROC XSI 001 er et bånd af glasuld, der anvendes som isolerings- og tætningsmateriale i bygningskonstruktioner. Glasuldbåndet er beklædt med transparent, UV-stabilt polyethylen. Det beklædte bånd gør væggen helt lufttæt og forbedrer hele konstruktionens varmeegenskaber.


Tætningsbåndet PAROC XSI 002 er et bånd af glasuld, der anvendes som isolerings- og tætningsmateriale omkring vindues- og dørkarme. Produktet består af to bånd af glasuld, hvoraf det ene er belagt med polyethylen. Den belagte bånd gør væggen helt lufttæt, og det udvendige bånd forbedrer isoleringen i konstruktionen rundt om den pågældende bygningsdel.


Tætningsbåndet PAROC XSI 003 er et bånd af glasuld, der anvendes som varmeisolering rundt om f.eks. vinduer og døre og til tætning mellem murblokke. Det tynde og bløde isoleringsbånd er let at håndtere og montere i forbindelse med forskellige anvendelser. Med PAROC XSI 003 er det også muligt at isolere hulrum mellem forskellige konstruktionselementer.

S-listen PAROC XSS 001 tætner mod luft og fugt og anvendes til at standse fugtvandringen mellem betonpladen og trækonstruktion. Den består af slanger af ekstruderet cellegummi på en polyethylenfolie. Eftersom gummibåndene er elastiske, kan de også anvendes som tætning mellem præfabrikerede vægelementer. Gummibåndene er 10 mm tykke i ukomprimeret form Den maksimale bredde er 175 mm.


Den brede kapillarbrydende tætning PAROC XSS 002 tætner mod luft og fugt og anvendes til at standse fugtvandringen mellem betonplade og trækonstruktion. Tykkelsen er 5/13 mm, og bredden er op til 280 mm.

PAROC XSS 003 er beskyttelse af sokler mod vand samt kapillærbrydende tætning mellem grundmur og sokkel i f.eks. garagebygninger.

Tætningsbåndet PAROC XSS 005 er en fleksibel tætning, som anvendes omkring gennemføringer i luft- og dampspærren. Tætningsbåndet er fremstillet af ældningsbestandig butylgummi. Det er meget vigtigt, at alle gennemføringer gennem luft- og dampspærren tætnes omhyggeligt. Det fleksible plasttætningsbånd gør samlingerne tætte, selv på besværlige steder.


Den breda kapillärbrytande tätningen PAROC XSS 015 tätar mot luft och fukt och används för att bryta fuktvandringen mellan betongplatta och träkonstruktion. Den består av slangar av strängsprutat cellgummi på en polyetylenfolie. Produkten har en laminerad polyetenfolie som är 400 mm bred på ena sidan. Det gör det lätt att ansluta den till ångspärren i golvet eller på väggen.

PAROC XST 012 Enkeltklæbende tapeark til tætning af større huller i en dampspærre.

PAROC XST 013 Enkeltklæbende tætningstape til samling og reparation af plastfolie og vindsikring. Tætningstapen er ældningsbestandig og består af modificeret akryllim "Koldt vejr" på en fleksibel LPDE-film.