PAROC FPS 10

Brandplade 100

PAROC FPS 10
Brandsikringspladen PAROC FPS 10 er fremstillet af ubrændbar stenuldsisolering og anvendes som brandsikring i stålkonstruktioner, skorstene, døre, varmefyr og ovne. Stenuldsisolering har varierende brandsikringsegenskaber, som for en stor del beror på materialets densitet og isoleringens tykkelse. Generelt set kan materialet modstå brand længere, jo højere densiteten er. PAROC FPS 10 har en densitet på ca. 100 kg/m3. Det rette produkt til anvendelsen vælges ud fra systemleverandørens godkendelse. Produktet er let at håndtere og montere i forbindelse med forskellige brandsikringsanvendelser.

Produktblad

 
Opdateret 20 feb 2019