Paroc Akustik (PARAFON) er en del af ROCKWOOL Gruppen og fra oktober flyttes indholdet til parafon.com.

Hygiejne lofter

PARAFON HygieneImage

PARAFON Hygiene

PARAFON Hygiene er en meget robust lydabsorbent udviklet til lofter i lokaler med høje krav til god hygiejne og rengøring. Overfladen består af hvidt, forstærket glasfibervæv, som er ekstra ridsefast og tåler høj- og lavtryksrensning og rengøring med desinficeringsmidler.  PARAFON Hygiene monteres i en bærende konstruktion, og i fugtige og våde miljøer anbefales installation sammen med Prelude korrosionsbeskyttet bærende konstruktion. 
Den ekstra slidstærke overflade gør også produktet velegnet til lokaler, der er særligt udsatte for slitage, f.eks. gangarealer på skoler og omklædningsrum. 
PARAFON Hygiene kan anvendes i lokaler, der er klassificeret som renrumsklasse ISO 4 iht. ISO 14644-1:1999, og kan i så fald med fordel installeres sammen med Armstrongs ISO 4-klassificerede bærende konstruktion CLEAN ROOM med indfældet silikonepakning i profilen. PARAFON Hygiene har en kerne af ubrændbar PAROC stenuld, der holder sig formstabil selv ved meget høje temperaturer i tilfælde af brand.

PARAFON ClinicImage

PARAFON Clinic

PARAFON Clinic er en robust lydabsorbent udviklet til lofter i medicinske miljøer, laboratoriemiljøer og lignende med høje krav til god hygiejne og rengøring.  Overfladen består af hvidt, forstærket glasfibervæv, som er ekstra ridsefast og tåler hyppig aftørring og rengøring med desinficeringsmidler, men ikke afspuling.  PARAFON Clinic monteres i en bærende konstruktion og giver et mat loft med meget gode lydegenskaber. Den ekstra slidstærke overflade gør også produktet velegnet til lokaler, der er særligt udsatte for slitage, f.eks. gangarealer på skoler og omklædningsrum. 
PARAFON Clinic kan anvendes i lokaler, der er klassificeret som renrumsklasse ISO 4 iht. ISO 14644-1:1999, og kan i så fald med fordel installeres sammen med Armstrongs ISO 4-klassificerede bærende konstruktion CLEAN ROOM med indfældet silikonepakning i profilen. PARAFON Hygiene har en kerne af ubrændbar PAROC stenuld, der holder sig formstabil selv ved meget høje temperaturer i tilfælde af brand.

PARAFON CleanImage

PARAFON Clean

PARAFON Clean er en fugtbestandig lydabsorbent udviklet til miljøer med høj luftfugtighed, men uden krav til hyppig rengøring eller afspuling. Overfladen består af indfarvet glasfibervæv, som giver et loft med lavt glanstal og meget gode lydegenskaber.  Ved installation sammen med Armstrong Prelude bærende konstruktion med forstærket rustbeskyttelse opnås en fremragende loftsløsning til fugtige miljøer. PARAFON Clean har en kerne af ubrændbar PAROC stenuld, der holder sig formstabil selv ved meget høje temperaturer i tilfælde af brand.