Adfærdskodeks

Paroc Group Code of Conduct

Sikring af en ansvarlig forretningspraksis

Parocs adfærdskodeks er en vejledning i, hvordan alle medarbejdere hos Paroc skal samarbejde og interagere med interessenter, lige fra udvinding af råmaterialer til levering af vores løsninger og serviceydelser i alle de lande, vi opererer i.

 

På linje med vores værdier, politikker og lederskab hjælper dette kodeks vores medarbejdere med at arbejde for vores forretningsmål, samtidig med at vi lever op til interessenternes forventninger, internationale praksisser for etik, anerkendte miljøpræstationer og overholdelse af lovgivning. Vi har de samme høje forventninger til vores leverandører.

Vores adfærdskodeks giver retningslinjer for den adfærd, der som minimum kræves på områder som gennemsigtighed, fairness og integritet, overholdelse af lovgivning, miljøet og menneskerettigheder. Vores administrerende direktør har det ultimative ledelsesansvar for implementering af kodekset, som vi udbreder ned gennem organisationen via linjeledelse og særlige politikker som f.eks. antibestikkelses- og antikorruptionspolitik.

Rapportering af etiske problemer

Politikker og retningslinjer, der skal fremme en ansvarlig forretningsførelse, er godt integreret i vores forretningspraksisser, og vi har en stærk kultur, der understøtter etisk adfærd. Som et led i vores indsats for at vise, at vi tager vores ansvar alvorligt, stiller vi en kanal til rådighed for vores medarbejdere og eksterne interessenter, som gør det muligt at rapportere mulige bekymringer hurtigt og fortroligt.

Denne kanal – Fair Play – hostes af en uafhængig tredjepart, hvilket betyder, at enhver anonymt kan rapportere en reel bekymring vedrørende Parocs adfærd, hvis man ønsker det, og vide sig sikker på at få et professionelt svar, der respekterer alle parters rettigheder.

Vi mener, at vores adfærdskodeks og Fair Play-kanal er vigtige værktøjer, der kan hjælpe os med at opnå en bæredygtig og lønsom forretning, beskytte vores omdømme og leve op til vores markedsledende rolle i samfundet.

Gå til Parocs virksomhedswebsite for at læse Parocs adfærdskodeks og besøge rapporteringsplatformen.