Bag tallene 1:200 – Hvor bæredygtig er stenuld?

01 mar 2021
I EU tegner bygninger sig for ca. 40 % af det samlede energiforbrug i unionen. Bygninger tegner sig også for mere end en tredjedel af udledningen af drivhusgasser. I Finland har CFCI (Confederation of Finnish Construction Industries) f.eks. beregnet, at det byggede miljø genererer 17,1 millioner tons kuldioxid årligt. Det er meget mere end det, som f.eks. transportsektoren udleder.

baeredygtig

Men der er bedre og lidt mere optimistiske tal. EU har opstillet som mål, at Europa skal være det første klimaneutrale kontinent inden 2050. Planen er som minimum at halvere udledningerne inden 2030. Owens Corning Paroc har påtaget sig at bidrage til, at dette mål kan nås.

Der er et andet tal, der er vigtigt for disse mål. Når det gælder stenuldens miljøpåvirkning, er det næsten altid forholdet 1:200, der nævnes. Hvad betyder det egentlig?

Vi forklarer, hvad der er bag tallene >