Nyt svensk loftskoncept, som giver et optimalt lydmiljø på fleksible kontorer

01 feb 2019

Det moderne fleksible arbejdsliv er præget af højt tempo, intensiv kommunikation og hurtige forandringer, og derfor er det vigtigere end nogensinde før at have en effektiv lyddæmpning. Kontormiljøer med fleksible systemvægge har derudover nogle særlige udfordringer. Med hjælp fra en af Sveriges førende akustikere, teknisk doktor Pontus Thorsson, har Paroc udviklet et svensk koncept, Parafon Decibel, til optimering af lydmiljøet i fleksible kontorer.

 

Kontor med systemvægge

Kontorarbejdspladser bygges ofte med fleksible systemvægge, der fastgøres til loftet. Konceptet med systemvægge muliggør en hurtig og industriel byggeproces. Det sparer tid og penge og giver øget fleksibilitet, fordi væggene kan genbruges ved ombygning eller ommøblering af lokalerne. Genbrug af materialerne indebærer også en miljøgevinst, eftersom alt materiale er monteringsfærdigt, og mængden af affald og antallet af transporter til byggepladsen reduceres. Men byggemetoden giver også nogle udfordringer, når det gælder lydmiljøet. Kontormiljøer, der bygges med fleksible vægge, bygges ofte med en stor afstand mellem loft og underloft på 400 mm eller mere. Det påvirker både lydisoleringen og lydabsorptionen negativt. Der kan forekomme forstyrrelser og støj, som forringer arbejdsmiljøet, og der kan også være problemer med at overholde kravene om privatlivets fred og fortrolighed.


 

Løsninger til alle typer lokaler og aktiviteter

For at opnå den ønskede lydisolering mellem rum med hele, ubrudte underlofter og systemvægge, som har forbindelse til loftet, skal både underloft og skillevægge have tilstrækkelig lydisolering. Tabellen nedenfor vises, hvordan underlofter og skillevægge kan kombineres for at opnå et bestemt samlet lydisoleringsniveau (reduktionstal) R’w mellem forskellige rum."Dårlig akustik medfører et fald i både produktiviteten og trivslen. Derfor er det vigtigt at skabe så gode lydmiljøer som muligt med effektive og fleksible akustikløsninger," siger Pontus Thorsson, som er teknisk doktor og akustiker. Vi har derfor fokuseret på at gøre det tydeligt, at både væggen og underloftet skal bidrage til at skabe et optimalt lydmiljø, og Paroc har skabt et underloftskoncept, der gør sin del af arbejdet, fortsætter Pontus.

 

Konceptet PARAFON DECIBEL

PARAFON Decibel er primært udviklet med henblik på at skabe effektive underloftsløsninger i miljøer, der bygges med præfabrikerede systemvægge. Serien omfatter seks forskellige underloftsprodukter, som er både lydisolerende og lydabsorberende. Produkterne kan let kombineres til en række forskellige løsninger, der dækker behovet for lydisolering via underlofter på op til Dn,f,w = 54 dB.

Produkterne er gennemtestet i et svensk akkrediteret akustiklaboratorium og har en kerne af stenuld, som er et naturligt bæredygtigt og brandsikkert materiale. De fås med flere forskellige overfladelag i hvid, sort eller en valgfri NCS-farve.

"Vi har samarbejdet med Pontus Thorsson om at udvikle et koncept, der er specialtilpasset til svenske bygningsregulativer og lydkrav, som specifikt opfylder de akustiske udfordringer, der er, når man bygger kontormiljøer med fleksible systemvægge," siger Lena Rask, som er udviklingschef for Parocs akustiksortiment. 

 

 

 

FAKTA OM AKUSTIK

  • Bygningsreglementet regulerer kravene til den lydisolering, der skal opnås i nyopførte lokaler, herunder kontorer. Kravene svarer til lydklasse C iht. den svenske standard SS 25268:2007 + T1:2017 om bygningsakustik og lydklassifikation af bygninger. De mest gængse lydisoleringsniveauer mellem rum i lydklasse C er R’w = 30 dB, 35 dB og 44 dB. For rum med krav om en høj grad af fortrolighed er kravene R’w = 40 dB og 48 dB.
  • Lydabsorption – handler om at opfange og dæmpe forstyrrende lyd og dens efterklang i et rum, så lyden ikke bliver kastet frem og tilbage mellem vægge, gulv og loft.
  • Lydisolering – handler om at dæmpe lyd, når den overføres fra rum til rum.
 
 
Her findes alle oplysninger om konceptet – produkter, farver, formater, tykkelser og lydabsorptionsevne >.