Paroc etablerer en kanal til etisk rapportering

23 mar 2016

For at demonstrere sin indsats for virksomhedens ansvar og opfylde interessenternes forventninger om, at Paroc lever op til førende forretningspraksisser, har Paroc etableret en kanal til etisk rapportering på virksomhedens websted. 

Fair Play channel

Kanalen, der hedder Fair Play, gør det muligt for alle i og uden for virksomheden at gøre opmærksom på et etisk problem ved ganske enkelt at udfylde en kort onlineformular – anonymt, hvis man ønsker det. Fair Play hostes af en uafhængig tredjepart med ekspertise inden for dette område, som sikrer en professionel proces, fuldstændig fortrolighed og respekt for alle parters rettigheder. Man kan få adgang til kanalen fra websiden med Parocs adfærdskodeks. Dette er et supplement til den adgangsmulighed, medarbejderne allerede har via Parocs intranet.

 

Administrerende direktør Kari Lehtinen siger: "I årenes løb har vi opbygget en stærk kultur, der understøtter en ansvarlig måde at arbejde på, hvor vores adfærdskodeks, værdier og tilsvarende politikker og retningslinjer er velintegrerede i vores daglige forretningsprocesser og -praksisser. Alligevel er det vigtigt at vise folk, at vi tager etisk adfærd alvorligt, og at vi gerne vil informeres om og adressere mulige risici for vores forretning og omdømme så hurtigt som muligt. Vores Fair Play-kanal er et vigtigt værktøj, der kan hjælpe os med at opnå en bæredygtig og lønsom forretning, beskytte vores omdømme og leve op til vores markedsledende rolle i samfundet."

Fair Play er tilgængelig fra marts 2016 og er udelukkende beregnet til rapportering af etiske problemer. Alle kundeforespørgsler og generelle forespørgsler skal rettes til vores salgspersonale eller andet relevant personale. Find din relevante kontaktperson på Parocs websted under Kontakt os. 

Gå til siden med Parocs adfærdskodeks på vores virksomhedswebsted