Fire Safe Europe bringer brandmænd, toppolitikere og eksperter sammen

05 mar 2015
Mennesker tilbringer 90 % af deres tid inde i bygninger – og 90 % af alle brande sker inde i disse bygninger. For at skabe mere opmærksomhed om brandsikkerhed har den internationale tværsektorielle sammenslutning Fire Safe Europe bragt brandmænd, politikere, eksperter fra byggeindustrien og NGO'er sammen til brainstorming for at finde måder at forbedre brandsikkerheden på i europæiske bygninger og for at få placeret brandsikkerheden øverst på dagsordenen i EU. Debatten på dette topniveau om de inkonsekvente og forældede brandsikkerhedsregler i Europa blev afholdt i Bruxelles den 25. februar.

Ifølge Fire Safe Europe er de nuværende regler meget forskellige fra land til land. I Tyskland skal brandudgange i skoler være placeret, så de altid er inden for en afstand af 10 meter, mens det i Italien er tilstrækkeligt med 60 meter.

Indånding af røg er den primære årsag til dødsfald ved brande i bygninger og er blevet kædet sammen med kræft hos brandmænd. På trods af dette ignorerer regler og standarder i EU p.t. røgtoksiciteten i byggeprodukter.

Moderne livsførelse og de materialer, der anvendes inde i bygninger, som f.eks. elektronik, skaber også nye overvejelser om brandsikkerhed: For 50 år siden kunne et rum være omspændt af flammer i løbet af 25 minutter; til sammenligning går der i dag kun 3 minutter. I moderne boligbyggeri anvendes der flere brandbare materialer, men brandbestemmelserne har ikke fulgt med, så de afspejler dette.

Dette er nogle af grundene til, at Fire Safe Europe opfordrer til, at brandbestemmelser over hele Europa standardiseres og moderniseres. Dette ville eksempelvis betyde, at metoderne til udførelse af brandsikkerhedstests skulle fornys, og at røgtoksicitet skulle inkorporeres i EU's standarder og regler for byggeprodukter.

Fire Safe Europe (FSEU) har hjemme i Bruxelles og er en bred og unik tværsektoriel sammenslutning af brandeksperter, brandmænd, europæiske sammenslutninger og internationale virksomheder, herunder byggeproducenter og leverandører af materialer som f.eks. isolering, kabler, beton, lofter og brandsikringsudstyr. Fire Safe Europes mission er at forbedre brandsikkerheden i bygninger for europæiske borgere. Paroc er medlem af sammenslutningen.