Paroc Group udgiver rapport om bæredygtighed for 2013

30 apr 2014
Paroc Group har udgivet sin årlige rapport om bæredygtighed for 2013. Rapporten lever op til de krav til rapportering om bæredygtighed, der er defineret af branchens internationale autoritet, Global Reporting Initiative (GRI), og beskriver virksomhedens tilgang til bæredygtighed samt de økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger, virksomheden har på sine interessenter og omgivelser.

Paroc klarede sig overordnet set godt i 2013, på trods af det ustabile markedsklima. Et af de vigtigste resultater for Paroc i 2013 var færdiggørelsen af første fase af fabriksprojektet i Rusland, som betød, at man kunne åbne den første produktionslinje i Izoplit i Tver-regionen. Den første produktionslinje gav arbejde til 120 personer. Det russiske produktionsanlæg drives efter samme bæredygtighedsprincipper som alle Parocs øvrige anlæg.

Af andre nøgleprojekter i 2013 kan nævnes udvikling af nye renoveringsløsninger og gennemførelse af et pilotprojekt vedrørende energirenoveringskonceptet renZero i Finland og Sverige. Projektets formål er at opfylde de behov, der opstår som følge af, at bygninger bliver stadig ældre, mens standarderne for energieffektivitet bliver stadig højere.

Andre højdepunkter fra 2013 omfatter resultater inden for arbejdsmiljø, hvor den samlede ulykkesfrekvens i hele koncernen faldt med 33 procent i forhold til 2012, mens målet var en reduktion på 30 procent. Målet om nul ulykker inden 2020 blev opnået på tre af Parocs anlæg allerede i 2013.

Rapporten er Paroc Groups tredje bæredygtighedsrapport, og den følger anvendelsesniveau C i G3.1-retningslinjerne fra Global Reporting Intiative (GRI). Paroc aflægger rapport om bæredygtighed hvert år.

Læs mere i Parocs rapport om bæredygtighed, Book of Sustainability 2013, som kan downloades på 
Vores rapporter om bæredygtig udvikling >>