Paroc Group Oy offentliggør emissionsprisen på senior-sikrede obligationer

21 maj 2014
Paroc Group Oy offentliggjorde den 14. maj, at selskabet har fastsat prisen på emissionen af (i) eurodenominerede seniorsikrede fastforrentede obligationer med udløb i 2020 i en samlet hovedstol på MEUR 200 til 6,25 % (de "fastforrentede obligationer") og (ii) eurodenominerede seniorsikrede variabelt forrentede obligationer med udløb i 2020 i en samlet hovedstol på MEUR 230 til tre måneders EURIBOR plus 525 basispoint.

Provenuet fra emissionen vil sammen med kontante midler blive anvendt til at indfri selskabets eksisterende gæld.

Kari Lehtinen, der er CEO for Paroc Group, siger:

Vi er utrolig glade for at se, at der har været en stærk efterspørgsel efter vores obligationer på kreditmarkedet. Refinansieringen giver Paroc fleksibilitet og en solid platform til at fortsætte udviklingen af forretningen.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
Anders Dahlblom, CFO, +358 (0)400 815 427
Joakim Flinck, Director, Group Finance, +358 (0)40 556 4757