Den årlige rapport om bæredygtig udvikling offentliggjort af Paroc Group

23 maj 2013

Paroc Group har offentliggjort sin anden rapport om bæredygtig udvikling. Rapporten omfatter året 2012 og blev udarbejdet i henhold til de gældende retningslinjer for rapportering om bæredygtig udvikling, som blev fastsat af den internationale autoritet i branchen - Global Reporting Initiative (GRI).

Paroc Book of Sustainability 2012I 2012 blev Parocs strategi omdefineret, idet bæredygtig udvikling blev netop det centrale element for firmaets strategi. Den af Paroc Group offentliggjorte Rapport om Bæredygtig Udvikling for 2012 beskriver koncernens økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkning, på sine interessenter samt omgivelser.

I 2012 satte Paroc en stigning i energieffektiviteten med 30 procent frem til året 2020 som sit strategiske mål, samt traf passende foranstaltninger med henblik på at realisere dette mål. Allerede i 2012 blev CO2-udslippet betydeligt nedsat. Driftseffektiviteten er løbende underlagt nøje overvågning og hvert anlæg realiserer sit eget projekt inden for energieffektivitet, som omfatter de kommende år.

Projektet blev iværksat i 2011 og har allerede ført til betydelige resultater: i 2012 formåede Paroc at mindske mængden af affaldet, som bliver sendt til affaldsdeponeringspladser med hele 3000 tons i forhold til året 2011. Anlægget i Trzemeszno i Polen sender for øjeblikket ikke mere affald til affaldsdeponeringspladser og efterfølges af anlæggene i Hällekis, Sverige samt i Parainen, Finland, med mængden af affaldet, som bliver sendt til affaldsdeponeringspladser på under 10%. Produktionsaffaldet er egnet til genanvendelse. Parocs mål er opnåelse af en materialeeffektivitet på 100 procent, som indebærer minimering af produktionsaffald.

I 2012 påbegyndte Paroc Group opførelse af sit første produktionsanlæg i Rusland. Dette har været det hidtil største projekt for Paroc. Projektet forløber planmæssigt, og det forventes at produktionen starter i november 2013.

I 2012 blev de arbejdsmiljømæssige forhold i Paroc væsentligt forbedret. Hyppigheden af arbejdsulykker er faldet med over 50 procent. I øvrigt har Koncernen iværksat en række nye projekter på arbejdsmiljøområdet. Der blev ligeledes investeret i efteruddannelse for medarbejderne og ledelsen.
Koncernens overordnede mål er, at fuldstændigt eliminere arbejdsulykker frem til året 2020.