Nyt 300 mm tykt PAROC element med helt unikt mix af isolering, lufttæthed og styrke

08 jun 2012

Paroc tilbyder nu et nyt 300 mm tykt stenulds element, der lever op til de endnu skærpede krav i forbindelse med energibesparelse. PAROC elementet er det første CE-mærkede element på markedet med en så fantastisk U-værdi, lufttæthed, høj brandklassificering og forbedret bæreevne samlet i ét.

Det nye PAROC element lever fuldt op til både de økonomiske og miljømæssige krav, alene på grund af de energi mæssige egenskaber. U-værdien er helt nede på 0,13 og lufttætheden er q50 < 1 m3/h/m2.

Normalt udgør omkostningerne til varmeisolering 3-5 % af de samlede omkostninger i en bygning. Den effektive isoleringsværdi, som det nye element tilbyder, kan medvirke til at reducere varmeomkostningerne yderligere, og set over hele bygningens forventede levetid betyder dette, at investeringen langt hurtigere tjener sig ind. Topklasse isolering vil også altid hæve gensalgsværdien af en bygning. Alt i alt skal en god isolering ses som en investering, der vil betales sig selv overforholdsvis kort tid.

Alt i alt skal en god isolering ses som en investering, der vil betales sig selv overforholdsvis kort tid.

Solid, sikker og stærk

Da 300 mm elementet har en bedre bæreevne, kan spændvidden øges, hvilket jo sænker omkostningerne både i konstruktions- og monteringsfasen. Et tykkere element vil også kunne modstå brand længere end et tyndt. Brandklassificeringen er høj (A2-s1, d0 og EI 240), hvilket giver god tid til en sikker evakuering af bygningen, for at redde mennesker, ejendele og dermed mindske tabet. Under en eventuel brand er elementet ligeledes godt for miljøet, da det ikke producerer nogen form for giftige gasser eller røg.

PAROC vil i løbet af de nærmeste uger få færdiggjort ITT-test på de tekniske egenskaber.