Basisløsninger med PAROC sandwichelementerStandard løsninger anvendes i facader, indervægge og lofter. De fokuserer på funktionalitet og rationalitet og et passende alternativ, når økonomi prioriteres højere end æstetik, f.eks. i industribygninger og sportshaller. Med sine holdbare og ubrændbare elementer er systemet også velegnet til indervægger og lofter i adlmindelige indendørsapplikationer, hvor der ikke stilles ekstreme krav til brandmodstand, hygiejne eller akustik.

PAROC elementer

Hvis bygningen skal tages i brug hurtigt, er de færdigbehandlede elementoverflader en forudsætning. Som standard anvendes PVDF-belægning til udendørsbrug og polyester til indendørsbrug. PAROC elementerne er klassificeret som ubrændbare A2,s1-d0. Ubrændbare materialer holder brandbelastningen i bygningen lav og mindsker også brandfaren. Ubrændbare PAROC elementer bidrager også til at mindske forsikringsomkostningerne.

Tæthed

Elementernes fuger er luft- og vandtætte. Hvis elementerne kun har fabriksmonteret tætning i en af siderne, skal du vende den tætnede side ind mod bygningens varme side. Elementets kerne er vandafvisende, ikke hygroskopisk og ikke kapillærsugende.

Luft- og vandtæthed er særlig vigtigt i høje bygninger. I høje bygninger og i lodret monterede facader skal elementerne forsynes med tætning i både den indre og ydre side. Alle de nødvendige åbninger og huller som f.eks. vindues- og døråbninger skal være tætnet omhyggeligt.

Fastgørelse af elementerne

Normalt fastgøres elementerne med gennemgående, selvskærende skruer, men i lodret monterede indervægge fastgøres de med profiler. I lofter hænges PAROC elementer op med hatteprofiler og forankres med bolte i den bærende konstruktion. Elementerne fastgøres til hinanden på oversiden. Anvend vores Projekteringsvejledning og vores CAD-detaljer til at dimensionere mængden af fastgørelser.

Enkelt design af detaljer

I standard løsninger bliver omkostningerne holdt nede med synlige fastgørelser, nittede beslag og enkle, formålstjenlige detaljer.

Tagskæg ved gavl ved vandret eller lodret montage Fastgørelse af PAROC elementer til stålunderlag ved vandret montage

Tagskæg ved gavl ved vandret eller
lodret montage

Fastgørelse af PAROC elementer til
stålunderlag ved vandret montage

Fastgørelse af PAROC elementer til sokkel med U-profil ved vandret montage Hjørner, fastgørelse af PAROC elementer til stålunderlag ved vandret eller lodret montage

Fastgørelse af PAROC elementer til sokkel
med U-profil ved vandret montage

Hjørner, fastgørelse af PAROC elementer til stålunderlag ved vandret eller lodret montage

Fastgørelse af PAROC elementer med hatteprofil Montage af vinduer
Fastgørelse af PAROC elementer
med hatteprofil 

Montage af vinduer