Akustikløsninger med PAROC sandwichelementerLarm fra maskiner og udstyr i industrianlæg giver oftest et ubehageligt arbejdsmiljø, der desuden kan være skadeligt for hørelsen. Afhjælp problemet ved at bygge lydisolerede maskinrum og kontrolrum eller akustiske skærme og på den måde adskille mennesker fra støjkilderne.
Med perforerede PAROC acoustic elementer kan du skabe et lydisoleret miljø. Ud over lyddæmpningen og lydisoleringen får du også pænt interiør.

PAROC elementer

Til akustiske anvendelser anvendes både almindelige PAROC elementer og perforerede PAROC acoustic elementer. PAROC acoustic elementer har et perforeret overfalde på den ene side for at opnå en god lydabsorption. De kan anvendes i indervægge og lofter i normale, tørre forhold. Bemærk, at når PAROC acoustic elementer anvendes som lofter, så vender det perforerede overfalde altid nedad.

Lydisolering 

Når kravene til lydisolering er høje, skal du være ekstra opmærksom på fugernes tæthed og tilslutninger til tilstødende konstruktioner. Diagrammet nedenfor viser luftlydisolering til 50 mm, 150 mm og 240 mm tykke PAROC elementer samt 100 mm tykke PAROC acoustic elementer, elementtype AST® S.
  

 Lydreduktionsindeks for PAROC elementer

Hvis du kender lydniveau og støjspektrum, kan du beregne lydisoleringen for den pågældende konstruktion. Eller anvend værdierne for lydisolering i dBA for forskellige støjspektre i tabellen nedenfor.

Afvejet lydreduktion hos PAROC elementer ved forskellige støjspektre, elementtype AST® S.
  

Elementtykkelse,
mm
Lydreduktion, dB
 Rw R'w + C   R'w + Ctr
50 29 27 26
80 30 27 25
100 30 27 25
120 30 27 25
150 30 27 25
200 29 28 26
240 29 28 26

 

Anvend R’w+ C til

  • Støj fra tog ved høj og middel hastighed
  • Vejtrafik med over 80 km/h
  • Jetstøj på korte afstande
  • Støj fra industri (høj og mellemhøj frekvens)  

Anvend R’w+ Ctr til

  • Støj fra gadetrafik
  • Støj fra tog ved lav hastighed
  • Jetstøj på lange afstande
  • Støj fra industri (lav og mellemhøj frekvens) 

Hvis kravene er højere, kan du lave dobbeltkonstruktioner med PAROC elementer eller tillægskonstruktioner på PAROC elementer.

Afvejet lydreduktion hos PAROC elementer med tillægskonstruktioner ved forskellige støjspektre, elementtype AST® S.
 

Konstruktion Lydreduktion, db
Rw R'w + C R'w + Ctr
PAROC element 150 mm + gipsplade PAROC panel 150 mm + gipsplade 32 32 28
PAROC element 80 mm + stålrigel + stenuld + gipsplade PAROC panel 80 mm + stålregel+ stenuld + gipsplade 49 48 37
PAROC element 80 mm + stenuld PAROC panel 80 mm + stenuld 36 36 31

 

Lydabsorption

PAROC elementer i standardudførelse er forsynet med en overflade af stålplade. Det indebærer, at lydabsorptionen i princippet er lige så lav som for en reflekterende overflade (svarende til en konventionel metalvæg). PAROC acoustic elementer har en perforeret overflade på den ene side, der forbedrer elementets lydabsorptionsegenskaber.  

Praktisk lydabsorptionscoefficient αp for PAROC elementstrukturer. 

Praktisk lydabsorptionskoefficient for PAROC elementer

For at opnå bedre lydabsorption med ikke-perforerede PAROC elementer kan du tilføje akustikplader som lydabsorbent.