Test af PARAFON Decibel Mute, kontor, Örebro, Sverige

Citypassagen i Örebro er en topmoderne kontorbygning, som med sine fleksible kontorer har plads til 1.000 arbejdspladser fordelt på 7 etager. For at de moderne åbne og fleksible kontormiljøer skal kunne tilbyde et sundt arbejdsmiljø, stilles der høje krav til både lydisolering og lydabsorption. Paroc Akustik har leveret produkter fra konceptet PARAFON Decibel, der er udviklet netop med det formål at give et optimalt lydmiljø i kontorer med fleksible vægge.

Under opførelsen udførte konsulentfirmaet Akustikverkstan kontrollerende lydisoleringsmålinger. Måleresultaterne viste, at løsningerne med PARAFON Decibel Mute og Decibel Barrier levede op til forventningerne og de fastsatte kravsniveauer, hvilket også gjaldt de værdier, der blev målt i laboratorietests. Resultaterne af målingerne kan ses i detaljer længere nede på siden. 

Roof Arkitekter har stået for designet af det blivende landmærke midt i Örebro. Bygningen, der skal stå klar i april 2019, har en høj miljøprofil med mange smarte løsninger, og har modtaget en foreløbig certificering i henhold til den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad – niveauet Sølv. Miljöbyggnad stiller bl.a. krav til bygningens energiforbrug, indeklima, lydmiljø og indbyggede materialer.

Illustration eksteriør fra Castellum.

 

Anvendte produkter:

PARAFON Decibel Mute

PARAFON Decibel Barrier 

PARAFON Exclusive

 

PARAFON Decibel – udviklet og testet til nordiske forhold

I den nye topmoderne bygning Citypassagen i Örebro skabes der fleksible kontormiljøer ved hjælp af systemvægge fra Flex Interior System AB. Et godt lydmiljø bidrager til et både mere effektivt og sundere arbejdsmiljø. Derfor har Lindströms Undertak monteret produkter fra serien PARAFON Decibel, en serie af loftsprodukter, der både er lydisolerende og lydabsorberende.

Gennem de helhedsløsninger, PARAFON Decibel tilbyder, skabes der en effektiv lyddæmpning, især i kontormiljøer som f.eks. Citypassagen, med de særlige akustiske udfordringer, som konstruktioner med fleksible systemvægge indebærer. I samarbejde med Akustikverkstan og en af Sveriges førende akustikere, med en ph.d i teknologi Pontus Thorsson, har vi udviklet, testet og tilpasset konceptet til nordiske forhold. Resultatet er en løsning, der lever op til de nationale bygningsreglementer, opfylder de højeste krav til et godt lydmiljø og let kan tilpasses forskellige behov i forskellige miljøer. Alt sammen for at skabe den rette lyd på rette sted.

For at verificere vores beregnede resultater har vi nu foretaget en kontrolmåling. Målingen blev udført i november 2018 af Pontus Thorsson, Akustikverkstan. Marktestene viser, at vores produkter kombineret med væggene i Citypassagen opfylder alle de opstillede krav.

Projektets krav: Lydklasse B (påvirker ikke de rum, hvor vi har foretaget målinger sammenlignet med lydklasse C)

Fleksible systemvægge med Parafon Decibel Marktest Parafon Decibel Mute i kontorer, Örebro

Kontrolmåling akustik

Kontrolmålning 1:
Mellem to mødelokaler

Loftsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monteret inde i rummene og i 2 rækker (1.200 mm) uden for væg mod gangareal.

Teknisk konstruktionshøjde: 800 mm

Skillevæg mellem rum: "Flex Fineline R'w 44dB" (Rw 46 dB) + OSB-plade på én side – giver iht. beregning en direkte lydisolering på ca. Rw 48 dB.
Tykkelse væg 120 mm (uden OSB) højde 2.800 mm

Lydisoleringskrav: R'w 44 dB mellem rum, to mødelokaler. (Krav til gangareal er R'w 35 dB, en kontrolmåling af dette blev ikke foretaget på det pågældende tidspunkt).

Resultat af kontrolmåling: Opmålt R'w 43 dB.
Kommentar Akustikverkstan: Underskridelse af kravet på R'w 44 dB afhænger af flanketransmission i dørpartiet. En tydelig lydtransmission i paneler over døre blev bemærket, som ikke skyldtes lækage gennem utætheder/sprækker. Dørpartiet, der blev anvendt, er beregnet til R'w 35 dB – med et dørparti beregnet til R'w 40dB var kravet på R'w 44 dB blevet opfyldt (skulle da iht. beregningen være blevet R'w 45 dB). 

Målt værdi for sammenlagt lydisolering til lofter og vægge stemmer godt overens med den tabel, der præsenteres i Parocs PARAFON Decibel-koncept og løsningen til Sammenlagt lydisolering R'w 44 dB.


Kontrolmåling 2: 
Mellem rum med glasvægge på to sider og passage direkte udenfor

Loftsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monteret inde i rummene og i 2 rækker (1.200 mm) uden for væg mod gangareal.

Teknisk konstruktionshøjde: 800 mm

Skillevæg mellem rum: Flex Glassline tykkelse 12,38 mm Højde 2800 mm  Rw (lab) 40 dB

Lydisoleringskrav: R'w 39 dB (44 dB – 5dB "til etagekontruktion med større glasparti, der giver godt udsyn, godtages 5 dB lavere værdier" til gangareal)

Resultat af kontrolmåling: Dn,T,w 41 dB nær skillevæggen.

Kommentar Akustikverkstan: Dn,T,w erstatter R'w når det fælles adskillende areal ikke kan bestemmes entydigt, når lyden kan tage flere veje, i dette tilfælde også gennem sidevæggene. 


Kontrolmåling 3:
Mellem rum med glasvægge på to sider og arbejdspladser længere væk i kontorlandskab

Loftsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monteret inde i rummene og i 2 rækker (1.200 mm) uden for væg mod gangareal.
Uden for de to rækker med PARAFON Decibel Mute og ud til modtagerpositionen var det lydabsorberende loft PARAFON Exclusive kant A, 18 mm monteret.

Teknisk konstruktionshøjde: 800 mm.

Skillevæg mellem rum: Flex Glassline tykkelse 12,38 mm Højde 2800 mm  Rw (lab) 40 dB

Lydisoleringskrav: R'w 44 dB – fra møderum til arbejdspladser, hvor man opholder sig permanent, i dette tilfælde i et kontorlandskab.

Resultat af kontrolmåling: Dn,T,w  44 dB

Kommentar Akustikverkstan: Dn,T,w erstatter R'w når det fælles adskillende areal ikke kan bestemmes entydigt, når lyden kan tage flere veje, i dette tilfælde også gennem sidevæggene. 

Målte værdier i kontrolmåling 2 og 3 for sammenlagt lydisolering til loft og vægge stemmer godt overens med den tabel, der præsenteres i Parocs PARAFON Decibelkoncept, og løsninger til sammenlagt lydisolering.

Marktest PARAFON Decibel Mute  Marktest PARAFON Decibel Mute

Kontrolmåling akustik

Kontrolmåling 4:
Måling fra lille mødelokale til passage uden for rum

Loftsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monteret inde i rummene og i 2 rækker (1.200 mm) uden for væg mod gangareal.
Teknisk konstruktionshøjde: 800 mm

Skillevæg mellem rum: Flex Glassline tykkelse 12,38 mm Højde 2800 mm  Rw (lab) 40 dB 
Dørparti: Flex frameless R'w 35 dB"

Lydisoleringskrav: R'w 35 dB, fra møderum til passage udenfor..

Resultat af kontrolmåling: Dn,T,w 40 dB.  

Kontrolmåling 5:
Måling fra lille mødelokale til arbejdspladser i kontorlandskab på længere afstand


Loftsløsning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monteret inde i rummene og i 2 rækker (1.200 mm) uden for væg mod gangareal.

Teknisk konstruktionshøjde800 mm

I dette tilfælde er der kun monteret to rækker PARAFON Decibel Mute uden for møderummene, og resten af loftet (PARAFON Exclusive kant A, 18 mm) var endnu ikke monteret, men loftet var åbent mod bjælkekonstruktionen.

Lydisoleringskrav: R'w 44 dB fra møderum til arbejdspladser, hvor man opholder sig permanent, i dette tilfælde et kontorlandskab.

Resultat af kontrolmåling: Dn,T,w 41 dB.  

Kommentar Akustikverkstan: Kravet blev ikke opfyldt. Dette viser, at en længere afstand fra lydkilden til modtagerpositionen ikke sænker lydniveauet tilstrækkeligt til at nå et højere lydisoleringskrav. For at opfylde kravet er der behov for et højabsorberende loft mellem de to rækker med lydisolerende og lydabsorberende PARAFON Decibel Mute, der er tættest på, uden for mellemvæg og ud mod modtagerpositionen (som i kontrolmåling 3).

Projektoplysninger

Kategori
  • Akustik
År 2019
Land Sweden
Adresse Östra Bangatan
Postnummer og by 703 61 Örebro
Arkitekt Roof Arkitekter AB (nu PE)
Designer Castellum AB
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.