Gymnasium, Falköping, Sverige

På Ållebergsgymnasiet går der i dag 1.034 elever fordelt på 12 forskellige linjer. Til skolen hører også et specialgymnasium (i en selvstændig bygning).

I 2009 besluttede den daværende rektor, i samråd med gymnasiets skolebestyrelse, at lukke skolen på grund af det dårlige arbejdsmiljø for personale og elever. Efter en undersøgelse besluttede kommunen at bygge til og renovere. I 2010 indgik man en aftale med Skanska om, at virksomheden som totalentreprenør via partnering skulle projektere og bygge det, skolen havde behov for. Projektet blev færdiggjort i 2013

Produkter:

PARAFON Classic - i undervisningslokaler, klasseværelser og gangarealer.

PARAFON Hygiene - i omklædningsrum. 

B&L Lund var ansvarlige for lyden i hele processen

I forbindelse med til- og ombygningen havde B&L Lund AB rollen som lydansvarlig i hele processen, fra projektering til udførelse af montering og verificering af resultatet. Projektet omfattede montering af i alt ca. 7.000 kvadratmeter loft.

Simon Sandberg fra B&L Lund oplyser, at de dimensionerede skolen lydmæssigt til at opfylde lydklasse B iht. den svenske standard S 25268:2007.
- Vi formulerede fra starten de krav, der skulle gælde for luftlydisolering mellem lokaler, trinlydisolering, rumakustik, indendørs lydtrykniveau fra installationer samt lydisolering mod udefra kommende lydkilder. Derefter deltog vi i arbejdet med at finde konstruktionsløsninger til gulve, vægge og lofter.

- I visse tilfælde valgte vi lydreducerende lofter som for eksempel PARAFON Decibel 42 for at forbedre de eksisterende konstruktioners lydisoleringsevne. I tilbygningerne opførte vi prøvelokaler for at kunne udføre lydmålinger.

I den afsluttende fase blev projektet verificeret gennem omfattende målinger for at kontrollere, at de færdige bygninger opfyldte de stillede krav. De gjorde de, og skolen har i dag fantastiske måltal for tryghed og trivsel. Scoren ligger på hele 95 procent, fortæller rektor Torbjörn Karlsson, som ikke mindst fremhæver skolens indgangshal.

Skolens indgangshal anvends flittigt, og det er i høj grad takket være dens eminente  lydklassificering.

- Den anvendes flittigt, og det er i høj grad takket være dens eminente  lydklassificering. Vi har udlejet den til alle mulige arrangementer såsom udstillinger, messer, festmiddage, koncerter, konferencer og gallafester..

Charlotta Andersson og kollegerne hos Sweco Architects havde til opgave at skabe en sammenhængende skole med et tydeligt samlingspunkt. Det blev indgangshallen eller torvet, som kaldes i daglig tale. 
- Torvet er bygningens naturlige samlingspunkt, men det er samtidig en akustisk udfordring, fordi det er et stort rum med mange forskellige funktioner, som anvendes til mange forskellige aktiviteter.

Torvet er bygningens naturlige samlingspunkt, men det er samtidig en akustisk udfordring, fordi det er et stort rum med mange forskellige funktioner.

Hun fortæller, at det er vigtigt at arbejde med rummenes form og volumen for at skabe gode akustiske forudsætninger.
- Torvets sekskantede form og de fremspringende karnapper har vist sig at have en positiv indvirkning på lydmiljøet. Vi har anvendt et heldækkende akustikloft, men de absorbenter, vi fra starten regnede med på væggene, viste sig ikke at være nødvendige.

Det var en målsætning for Sweco at gøre akustikløsningen til en integreret del af bygningen.

Projektoplysninger

År 2013
Land Sverige
Adresse Fredriksbergsvägen 36
Postnummer og by 521 45 Falköping
Arkitekt SWECO Arkitekter, Karlstad
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.