Biogasanlæg Höganäs, Sverige

Den svenske teknologivirksomhed Cortus Energy har med sin WoodRoll-teknologi opført et biogasanlæg for Höganäs AB, som er det første af sin art i verden. WoodRoll er baseret på eksisterende teknologi, der kombineres i et nyt og innovativt system, hvilket indebærer en banebrydende metode til forgasning af biomasse. Hele processen foregår i et lukket system, hvor isoleringen er afgørende for at sikre effekten.

– Paroc er rigtig glad for at have leveret isolering til dette helt unikke anlæg," siger Håkan Glöckner, Parocs ansvarlige i projektet. Vi skal have industrien til at skifte til grønne alternativer og mindske CO2-udledningen. Dette er kun starten, og det er en tydelig markering bæredygtighedsmæssigt, at Paroc er med i omstillingen.    

 

Anvendte produkter:
PAROC Pro Wired Mat 100

Grøn energigas for at minimere udledningen af kuldioxid i stålproduktionen

Höganäs AB er verdensførende på markedet for jern- og metalpulver med en årlig kapacitet på 500.000 tons. Jernpulveret anvendes i forskellige former for industriproduktion og indgår i omkring 3500 produkter, såsom cykler, symaskiner og fly. 

I dag anvendes koks til opvarmning af ovnene på anlægget. Koks, som er et fossilt brændsel, skal nu delvist erstattes med grøn biogas. I stålindustriens klimaplan fremhæves biobrændsel som en vigtig brik i puslespillet om at opnå en fossilfri produktion inden 2045.

– For Höganäs er det en del af den langsigtede strategi at omstille sig fra fossile brændsler til vedvarende energi. For at det kan lykkes, skal vi engagere os, bruge ressourcer og gå forrest med hensyn til at finde nye muligheder, siger Nicklas Lång, bæredygtighedsdirektør hos Höganäs. 

Cortus Energy udvikler banebrydende teknologi

Cortus Energy er en svensk teknologivirksomhed, som blev grundlagt i 2006. Anlægget i Höganäs, som de også har ejet i 20 år, er deres første på markedet. Det har en kapacitet på 6 MW, og planen er, at det skal opskaleres til 20 MW. Den unikke WoodRoll-teknologi, de har udviklet, bygger på tre trin:
 
1. Tørring: Biomasse (træflis, bark, grene m.m.) tørres
2. Pyrolyse: Den opvarmede biomasse danner pyrolysegas og “char” (trækulslignende stykker)
3. Grøn biogas: Char’et pulveriseres og indsprøjtes med vanddamp (1100 °C), således at der dannes grøn biogas. Den færdige biogas afkøles derefter og er klar til brug.

Biogassen består af:

Ca. 55-60 % gasformig brint
Ca 30-35 % kulilte
Ca 10 % kuldioxid
Ca 1-2 % metan

Specialist inden for industrien er ansvarlig for byggeriet

Den ansvarlige for byggeriet af anlægget er byggeselskabet Bilfinger, som er specialiseret i industrianlæg verden over.  

– At vi valgte isolering fra Paroc var en selvfølge, da vi tidligere har haft rigtig gode erfaringer med dette," siger Morgan Vestlund, som er projektleder hos Bilfinger. PAROC Pro Wired Mat 100 er ideel til industrien og de høje krav, der stilles. I dette anlæg, hvor både varme og kolde rør skal isoleres, kræves der pålidelige produkter for at sikre driften. Et projekt som dette kræver hurtige og fleksible løsninger, og Paroc har altid leveret til tiden.

PAROC Pro Wired Mat 100 er en ikke-brændbar stenuldsmåtte, hvis ene side er udstyret med et varmforzinket trådnet. Anvendelsesområderne er varmeisolering af kedler, rørledninger, beholdere m.m. Produktet anbefales til barske miljøer, hvor der eksempelvis er høje temperaturer og vibrationer. 

Projektoplysninger

Kategori
  • Procesindustri
År 2019
Land Sweden
Adresse Bruksgatan 35
Postnummer og by 263 39 Höganäs
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.