Børne- og Kvindeklinikken, Skaraborgs hospital, Skövde, Sverige

Formålet med projektet var at give føde- og børneafdelingen ved Skaraborgs Sjukhus moderne og formålstjenlige lokaler. Der er opført to nye bygninger. De rummer blandt andet åben og lukket børneafdeling, legeterapi og neonatalafdeling samt atrium med legemuligheder. Fødeafdelingen er blevet ombygget for at gøre den tidssvarende. Desuden er afdelingerne for børne- og kvindesygdomme blevet samlet og bygget sammen, så de forskellige enheder kan arbejde tværfagligt. Den ombyggede fødeafdeling blev taget i brug i efteråret 2015. De resterende bygninger stod klar i september 2016.

Produkter:

PARAFON Classic
PARAFON Corrido
PARAFON Hygiene

Lyddæmpning vad vigtigt ved opførelsen af Børne- og Kvindeklinikken

Ann Kronander, arkitekt hos Pyramiden Arkitekter (nu Tyréns):

- Da vi gik i gang med projektet, besøgte virksomhederne børnehaver og skoler for at spørge børnene, hvordan de synes, et sygehus skal være og se ud. Børnene tegnede, skrev om deres idéer og byggede små modeller. Der var først og fremmest to ting, som gik igen. Dels ville børnene gerne have, at der var plads til forældrene, og dels ønskede de, at der var mange farver. 

Arkitektfirmaet sørgede for at indpasse både muligheder for, at familien kan være sammen under indlæggelsen, og mange farver. Og ifølge Ann Kronander blev der valgt usædvanligt kraftige farver for et sygehus. Hun fortæller, at de samarbejdede med kunstnere omkring for eksempel farvesammensætning og andre kreative løsninger. En ting, der stikker ud, er for eksempel mikrolandskaberne i  væggene, der er strategisk placeret i børnehøjde. Det er på børneafdelingen, på 2. sal, at man visse steder har fjernet vægbeklædningen og indsat glaskasser med små landskaber. 

Også loftet overrasker: Nogle steder er loftspladerne eksempelvis erstattet med knaldrødt glas. Hvis du kigger op, kan du blandt andet se cykler, violiner og cd'er! Et fint kunstværk, som også vækker børns nysgerrighed. 

- Netop når det gælder lofter i et sygehusmiljø, er der mange ting at tage hensyn til. På gangene er nedfældelige loftsplader at foretrække, da der er mange installationer på et sygehus. Det skal være nemt at få adgang til de overliggende installationer og foretage justeringer som for eksempel at trække kabler. 

Til børne- og kvindeklinikken har man valgt ekstra tykke loftsplader på 40 mm. 

- Det betyder rigtig meget at dæmpe lyden i et sygehusmiljø, fordi der som regel er mange forstyrrende lyde, siger Ann Kronander. Det medfører blandt andet, at stressniveauet nedbringes hos personalet, som færdes i miljøet til daglig. 

Det er også vigtigt at sikre en god taleopfattelse. 

- På et sygehus foregår der mange følsomme og svære samtaler. Det er vigtigt, at den information, der gives til patienter og pårørende, trænger igennem. Det handler om at fremme samtalen.

Projektoplysninger

År 2016
Land Sverige
Adresse Lövängsgatan
Postnummer og by 541 42 Skövde
Arkitekt Pyramiden Arkitekter, numera Tyréns
Designer Byggdialog
Entreprenør

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.