PAROC Stenuld beskytter mod brand

PAROC Stonewool is fire proof

 

Isolering kan øge en bygnings brandbelastning betydeligt, og valg af isoleringsmateriale har stor betydning for bygningens samlede brandsikkerhed. Den sikreste løsning i alle slags konstruktioner er at bruge en ikke-brændbar isolering i klasse A1 eller A2-s1, d0. 

PAROC Stenuld

 • Er ikke-brændbar.
 • Er klassificeret i Euroklasse A1 – den højeste europæiske brandklasse for byggematerialer.
 • Bevarer sine brandbeskyttende egenskaber ved op til 1.000 ºC.
 • Kan forhindre, at strukturer kollapser ved en brand, i op til 4 timer.
 • Forhindrer ilden i at sprede sig.
 • Beskytter brændbare materialer i op til 60 minutter .
 • Kræver ikke vedligeholdelse og beskytter i hele bygningens levetid.
 • Giver folk ekstra tid til at slippe ud af bygningen .
 • Kan bruges under ekstreme forhold, f.eks. i marineindustrien og på kraftværker.
 • Afgiver kun en meget lille mængde røg ved brand.

Det synes brandmændene 

Paroc har gennemført en undersøgelse blandt 397 brandmænd i Finland for at undersøge, hvilke forbedringer der anbefales af dem. Resultatet af undersøgelsen peger på tre faktorer, som vanskeliggør brandmændenes arbejde:

 • Øget mængde røggasser i bygninger (62%) 
 • Øget mængde løsøre i lejligheder (78%) 
 • Brug af brændbart isoleringsmateriale (66%). 

Brandmændene mener, at det særskilt vigtigste tiltag for at forbedre brandsikkerheden er at forbedre konstruktioners brandhæmmende evne (50 %). Dette har til formål at forhindre branden og de skadelige røggasser i at brede sig fra et rum til et andet og fra en lejlighed til den næste. 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.