Brandsikre rørgennemføringer

brandsikre rørgennemføringer
Mange gange ønsker man en ubrudt rørisolering gennem en brandadskillende konstruktion. Dette kan f.eks. være ved isolering af kolde rør med risiko for kondensation eller koldtvandsrør til brugsvand i skakter, der kan opvarmes, når rørene passerer gennem et brandadskillende betondæk. For at modvirke disse risici har vi udviklet en enkel og effektiv løsning med en brandmodstand på op til 2 timer.

PAROC Stenuld er ubrændbar og giver en vedligeholdelsesfri brandsikring i hele bygningens levetid. Paroc's brandsikringsløsning er baseret på produktet PAROC HVAC Section AluCoat T, som er egnet til at brandsikre vandfyldte rør, hvor isoleringen går ubrudt gennem en brandadskillende konstruktion. Rørskålen fås i Combi-udførelse, PAROC HVAC Combi AluCoat T, så den passer til mere end én rørdimension. Rørskålen er udstyret med en armeret aluminiumsfolie, der fungerer som dampspærre.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Isoleringstykkelser og brandklasser

Her fremgår brandklasser for forskellige rørtyper, isoleringsdesign, samt typen af installation iht. nedenstående figurer. PAROC HVAC Section AluCoat T og PAROC HVAC Combi AluCoat T kan både monteres enkeltvis eller side om side mod hinanden igennem den brandadskillende konstruktion iht. figur A-C.

Kobberrør

Type rør: Kobber
Brandklasse t.o.m.: EI 120/EI 90
Brandadskillende konstruktion
Væg:
Gips (let væg) eller beton (letbeton, tegl)
Bjælkelag: Beton
Kobberrør
Isolertykkelse kopperrør

Plastkompositrør

Type rør: Komposit
Brandklasse t.o.m.: EI 120
Brandadskillende konstruktion
Væg:
Gips (let væg) eller beton (letbeton, tegl)
Bjælkelag: Beton
Brandisolerede rørgennomføringer plastkompositrør
Isoleringstykkelse plastkompositrrør

Jernrør

Type rør: Jern, stål, rustfrit stål, støbejern
Brandklasse t.o.m.: EI 120 / EI 90
Brandadskillende konstruktion
Væg:
Gips (let væg) eller beton (letbeton, tegl)
Bjælkelag: Beton
Brandisolerede rørgennomføringer jernør
Isolertykkelse jernrør