I Bygningsreglement BR10 står, at ventilationsanlæg skal udføres, så de ikke medfører brandfare. Udførelse skal ske i overensstemmelse med DS 428, norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg.

PAROC Stenuldsprodukter opfylder den højeste sikkerhedsstandard – Euroklasse A1. Når du anvender isoleringsløsninger med PAROC Stenuld, får du derfor en langsigtet, vedligeholdelsesfri og fejlsikker brandsikring, som ikke kræver regelmæssig afprøvning af eksempelvis spjæld- og sprinklersystemer.

Siden 1999 har der været en harmoniseret europæisk standard til afprøvning af brandmodstandsevnen i ventilationskanaler – EN 1366-1. Denne testmetode dækker hele konstruktionen og ikke kun kanalisoleringen. Formålet er at forhindre en brand i at sprede sig i så lang tid, at folk kan nå at komme i sikkerhed.

PAROC brandsikringssystemer dækker både firkantede og runde kanaler, som vender vandret eller lodret. Der skal anvendes samme produkt og densitet, uanset hvordan produktet vender, eller om isoleringen beskytter mod spredning af brand i kanalen indefra og ud eller omvendt. Dette gør det let at foretage dimensioneringen. Der skal ved projektering og udførelse af ventilationsanlæg træffes nødvendige foranstaltninger for at forhindre brand- og røgspredning gennem anlægget samt at forhindre brand- og røgspredning ved gennemføringer.

Løsningerne fra Paroc opfylder de krav der stilles til brandsikrede ventilationskanaler EI30/ EI60. Uddrag af DS 428, 4.udgave, 2011. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg.