Nedenfor finder du eksempler på vægge med træreglar. Vægge med heldækkende isolering fås både som standard- og passivhusvæg. Nederst findes nogle almindeligt forekommende vægtyper.  

a) Væg med Klimaplade

I forbindelse med trævægkonstruktioner anbefaler vi først og fremmest det, vi kalder Klimavæggen. Denne vægtype opnår den ønskede U-værdi med en tyndere konstruktion sammenlignet med andre trækonstruktioner. En ventilationsspalte bag træbeklædningen giver et godt ventilationsniveau. Vi anbefaler en heldækkende og vindbeskyttende isolering som PAROC WAS 35tt, Klimaplade oven på reglarna som et udvendigt sammenhængende, varmeisolerende lag.

Dette sammenhængende lag mindsker kuldebroer og mængden af fugt på træreglarna betydeligt. Lufttætheden på indersiden garanteres ved hjælp af lufttætning/fugtspærre. For denne type af konstruktion er både indvendig og udvendig lufttæthed vigtigt.

På steder, der er udsat for vind og fra og med tredje sal i højere bygninger skal der anbringes et heldækkende vindtæt lag, f.eks. PAROC XMW 060, inden for Klimapladen.

Væg med Klimaplade

 

 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra (regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra (ramme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 35tt 45 mm 70 mm 70 mm 70 mm
 U-værdi , W/m2K 0.15  0.14 0.13  0.12

Væg med Ventiplade

En murstensfacade giver en bygning et smukt og traditionelt udseende. Tænk på følgende ved udformning af murstensvægge. En murstensvæg absorberer vand – vandet kan oven i købet trænge igennem hele murværket. For at holde vandet væk fra isoleringen kræves en ordentlig ventilationsspalte. En murstensfacade har lavere luftbevægelse i ventilationsspalten sammenlignet med en facade med træbeklædning. For at garantere korrekt ventilering af konstruktionen skal hver tredje studsfuge være åben i det næstnederste murstenslag. Væggen skal udformes, så indtrængende vand kan ledes ud af konstruktionen. 


Væg med Ventiplade
 • Indvendig flade: gipsplade
 • Reglar cc600/PAROC eXtra
 • Luft- og dampspærre
 • Træramme cc 600/PAROC eXtra
 • PAROC WAS 50, Ventiplade
 • Ventilationsspalte ≥20 mm
 • Murstensfacade


 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC eXtra (regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm
 PAROC eXtra (ramme) 170 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC WAS 50 50 mm 80 mm 80 mm 80 mm
 U-værdi, W/m2K 0.15  0.13 0.12  0.12

 

Passivhus-løsninger

I passivhuse skal væggene være endnu mere effektive. Denne dobbelte træramme fjerner i praksis kuldebroer helt og mindsker generelt væggenes tykkelse. I midten af denne konstruktion kan isoleringslaget uden ramme variere i tykkelse, hvilket gør løsningen velegnet til forskellige U-værdikrav.

Ekstra reglar inden i fugtspærren er vigtigt. Installér elektricitet og vandledninger mellem reglarna uden at bryde fugtspærrene.

Ventileret facade, passivhus
 
  Enfamiliehuse  
Anbefalet U-værdi W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  70
d2 
mm  145 - 195
d3 
mm  145 - 195
d4 mm  45 - 70
Samlet isoleringstykkelse mm  405 - 530
 
I-bjælkerammer mindsker risikoen for kuldebroer i vægkonstruktionen og mængden af fugt i reglarne sammenlignet med vægge med almindelig træramme.
 
 
Ventileret væg med I-bjælke, passivhus
Konstruktion:
 • Indvendig beklædning
 • Reglar / PAROC eXtra (d1) (installationsplads)
 • Luft- og dampspærre (tape alle samlinger)
 • Bærende ramme; I-bjælke / PAROC eXtra i, I-bjælkeplade (d2)
 • PAROC WAS 35tt, Klimaplade (d3)
 • PAROC XFW 004, Plastbakke og PAROC XFP 001 Afstandsstykke + sømrigel + ventilationsspalte ≥ 20 mm
 • Murstensfacade
  Enfamiliehuse
Anbefalet U-værdi W/m2K  0.09 - 0.11
d1 
mm  45
d2 
mm  240 - 300
d3 
mm  45 - 70
Samlet isoleringstykkelse mm  370 - 450
Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov 
   
 

 

b) Væg med krydsende træ

Når en enkelt træramme ikke er tilstrækkeligt, anbefaler vi normalt en krydsreglet væg. Klimavæggen er imidlertid ofte en mere økonomisk løsning og giver bedre fugtsikring og termisk resistens. Ved montage af krydsreglar på væggens inderside placeres fugtspærren mellem den bærende træramme og reglarne.
 
Denne konstruktion er mere lufttæt, da elkablerne kan installeres inden for fugtspærren uden gennemgående huller. For at forhindre risikoen for senere fugtproblemer bør den ydre vandrette regle behandles for at modstå 90 % relativ luftfugtighed.
Væg med korslagt rigelramme
 • Indvendig flade: gipsplade
 • Lodrette træreglar cc 600/PAROC eXtra (d1)
 • Luft- og dampspærre
 • Lodret træramme cc 600/PAROC eXtra (d2)
 • Lufttætning
 • Vandret træramme cc600 mm/PAROC eXtra (d3)
 • Lægte/Ventilationsspalte
 • Træpanel eller anden facadebeklædning
 Isoleringsløsning med U-værdi 
 PAROC eXtra d1 (lodret regel) 45 mm   45 mm 45 mm 45 mm 
 PAROC eXtra d2 (ramme) 145 mm 170 mm 195 mm 220 mm
 PAROC eXtra d3 (vandret regel) 45 mm 45 mm 45 mm  45 mm
 U-værdi , W/m2K 0.18 0.16 0.15  0.14

 

c) Væg med træregel og træpaneler eller murstensfacade

Denne grundlæggende type af ventileret trævæg indeholder kun de vigtigste komponenter i en lagdelt vægkonstruktion. Ventilationsspalten dannes normalt med vandret placeret træbeklædning eller med korslagt, dobbelt ramme afhængigt af træbeklædningens retning. Hvis væggen skal svare til den strenge isoleringsstandard, kræver det tykke vægge, hvilket øger risikoen for senere fugtproblemer. Vælg i stedet vægge med et heldækkende udvendigt isoleringslag.
Væg med trærigel og træpaneler eller murstensfacade
 • Indvendig flade: gipsplade
 • Alternativ: reglar cc600/PAROC eXtra
 • Luft- og dampspærre
 • Træramme cc600/PAROC eXtra
 • Lufttætning
 • Sømpanel
 • Ventilationsspalte
 • Træbeklædning/Murstensfacade
 Isoleringsløsning med U-værdi  
 PAROC eXtra (regel)    45 mm
 PAROC eXtra (ramme) 120 mm 145 mm 170 mm  170 mm
 U-værdi, W/m2K 0.33 0.28 0.25  0.20