a) Massive vægge med murstensfacade

En murstensfacade giver en bygning et smukt og traditionelt udseende. Tænk på følgende ved udformning af murstensvægge. En murstensvæg absorberer vand – vandet kan oven i købet trænge igennem hele murværket. For at holde vandet væk fra isoleringen kræves en ordentlig ventilationsspalte. En murstensfacade har lavere luftbevægelse i ventilationsspalten sammenlignet med en facade med træbeklædning. For at garantere korrekt ventilering af konstruktionen skal hver tredje studsfuge være åben i det næstnederste murstenslag. Væggen skal udformes, så indtrængende vand kan ledes ud af konstruktionen.

Standardløsning med Ventiplade

Ventileret facade 
 • Bagmur: beton, blokke, mursten eller anden stenbaseret konstruktion
 • PAROC WAS 50, Ventiplade
 • Ventilationsspalte ≥30 mm
 • Facadesten
 Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC WAS 50 100 mm   150 mm 200 mm 
U-værdi, W/m2K (beton) 0.31 0.22 0.17
U-værdi, W/m2K (blokke) 0.22 0.17 0.14

.

Standardløsning med A-Mur

Ventilated facade 
 • Bagmur: blokke, mursten
 • PAROC eXtra, A-mur
 • Ventilationsspalte ≥30 mm
 • Facadesten
 Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC eXtra  125 mm 150 mm 190 mm   240 mm  2x150 mm
U-værdi, W/m2K (beton)  0.27 0.23 0.18  0.15  0.12
U-værdi, W/m2K (blokke)  0.20  0.18  0.15  0.13  0.11
 
 

Premiumløsning PAROC Cortex

Ventilated facade 
 • Bærende vægkonstruktion: beton, blokke osv.
 • PAROC Cortex One
 • Ventilationsspalte ≥ 30 mm
 • Facadesten 
 
 Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC Cortex One  100 mm 150 mm 180 mm 
U-værdi, W/m2K (beton)  0.29 0.20 0.17
U-værdi, W/m2K (blokke)  0.22  0.16  0.14
.
 

Passivhuskonstruktioner

Et passivhus kræver et isoleringslag, der er tykkere end det, der kræves til et standardhus iht. byggenormer. I forbindelse med en stenvæg begrænses tykkelsen af hvert lag ikke af trærammens specifikke mål, men tykkelsen af konstruktionen er mere fleksibel. Billedet nedenfor viser en væg med en vind beskyttelseslag. I de fleste tilfælde dette lag kan erstattes med PAROC eXtra.
Ventileret facade
 • Indvendig flade
 • Støttestruktur: beton
 • Varmeisolering: PAROC eXtra (d1)
 • PAROC WAS 25t, Klimaboard (d2)
 • Ventileret spalte min. 30 mm
 • Facadesten
  Enfamiliehuse Flerfamiliehuse Kontorer & skoler
Anbefalet U-værdi W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Beton 120 mm + d1 mm  325 - 500  250  200
d2 mm  30   30   30
Samlet isoleringstykkelse mm   355 - 530  280  230
Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på www.bygningsreglementet.dk Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov   
 

b) Rammesystem af metal

I denne ventilerede facadeanvendelse installeres metalrammerne, så varmeisoleringen kan installeres tæt både mod murværket og mellem metalriglerne. Følg producentens anvisninger, når du skal installere facadebeklædningen på de andre reglar i rammesystemet. Normalt dannes der automatisk en nødvendig ventilationsspalte bag beklædningen.

Rammesystem af metal
 • Støttestruktur: Blokke, mursten, beton m.m.
 • Stålramme/PAROC eXtra
 • PAROC WAS 25t, Klimaboard
 • Ventilationsspalte
 • Facadebeklædning (stålkassette, fibercementplade, keramik-/stenplade