Nedenfor findes løsninger med tyndpuds med pladeisolering eller lamelisolering. Nederst findes nogle løsninger til passivhuse.

a) Pudsede facader med pladeisolering

Pladeisolering er en klassisk isoleringsløsning i tyndpudsanvendelser i både nye bygninger og renoveringsprojekter. Pladeisolering anbefales særligt i følgende tilfælde:

 • Overfladen i den bærende væg er ujævn.
 • Der kræves særlig støjdæmpning.
 • Den bærende væg er af træ.

Hvis isoleringslaget er tykkere end 20 cm anbefales der en isoleringsløsning med stenuldslameller. Der kan også laves et tykkere isoleringslag ved hjælp af to eller flere lag. Fordelen med denne isoleringsløsning er, at samlingerne overlapper hinanden og man undgår kuldebroer.

Fastgør stenuldspladerne i den bærende væg ved hjælp af selvklæbende og mekaniske fastgørelsesanordninger. Ved anvendelse af et eller flere isoleringslag anbefales der altid mekaniske fastgørelsesanordninger. Følg systemleverandørens særlige vejledning! 

Pudsede facader, ETICS 7 
 • Bærende vægkonstruktion: beton
 • Varmeisolering: PAROC Linio 10, Pudsplade
 • Mekaniske fastgørelsesanordninger
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)

Anvend 20 mm PAROC Linio 15 til varmeisolering omkring vinduer og døre.

Isoleringsløsning med U-værdi 
 PAROC Linio 10 150 mm 200 mm  250 mm 
 U-værdi , W/m2K 0.23 0.17  0.14


b) Pudset facade med lamelisolering

Tyndpudsløsningen er det mest almindelige varmepudssystem i Europa, både ved nybyggeri og renoveringsprojekter. Pladeisolering anbefales især, når:
 • Der ikke kræves mekaniske fastgørelsesanordninger. (Kontrollér anvisninger fra systemleverandøren!) lamellerne er limet til den bærende væg med fliseklæber.
 • Den er hurtig og enkel at montere.
 • Den danner et jævnt underlag til pudset takket være den savede overflade.

Lamelisolering anbefales især til vægge hvor der kræves meget isolering. Lamellerne har meget høj trækstyrke, hvilket gør dem velegnede til situationer, der kræver høj mekanisk styrke, f.eks. i høje bygninger. PAROC stenuld er slidstærk og beholder sin form under temperaturændringer. 

Pudsede facader, lameller 
 • Bærende konstruktion: beton
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pudslamel
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)

Anvend 20 mm PAROC Linio 15 til varmeisolering omkring vinduer og døre.

 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC Linio 80 200 mm 250 mm   300 mm
 U-værdi, W/m2K 0.19 0.15  0.13
 

Passivhus

PAROC stenuldslameller er et fortrinligt valg til passivhuse, eftersom der ikke kræves mekaniske fastgørelsesanordninger. (Følg systemleverandørens anvisninger!) Lamellerne er limet fast i den bærende væg med fliseklæber.

Pudset facade med lamelisolering, passivhus

 

Konstruktion:

 • Indvendig flade
 • Bærende konstruktion: beton
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pudslamel (d1)
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)
  Enfamiliehuse  Flerfamiliehuse Kontorer & skoler
Anbefalet U-værdi W/m2K  0.07 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
Beton 120 mm och d1 mm  400 - 600  330  260
 
 
Løsningen egner sig også til brug sammen med byggeblokke:
Pudset facade med lamelisolering, passivhus 
 • Indvendig flade
 • Murede byggeblokke
 • Varmeisolering; PAROC Linio 80, Pudslamel (d1)
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)
  Enfamiliehuse  Flerfamiliehuse Kontorer & skoler
Anbefalet U-værdie W/m2K  0.09 - 0.10  ≤0.12  ≤0.15
d1 on 200 mm Siporex (λU = 0.12 W/mK)
mm 400 - 500  270  200
d1 on 200 mm Leca (λU = 0.20 W/mK)
mm 350 - 530  300  230
d1 on 200 mm Fibo (λU = 0.27 W/mK)
mm 420  300  240

 

Pudsede facader kan også anvendes sammen med en trækonstruktion. Løsningen forener en hurtig byggeteknik for trærammer med det arkitektoniske udtryk hos stenvægge.

Pudset facade med lamelisolering, passivhus 
 • Indvendig flade
 • Reglar + PAROC eXtra (d1) (installationsplads)
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampspærre (alle fuger skal tapes)
 • Bærende konstruktion: træramme/PAROC eXtra (d2)
 • Passende fugtresistent byggeplade
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pudslamel (d3)
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)
  Enfamiliehuse 
Anbefalet U-værdie W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  50
d2
mm  150
d3
mm  200 - 375
Samlet isoleringstykkelse mm  400 - 575

 

Med den dobbelte træramme forneden elimineres kuldebroer i praksis, og den samlede tykkelse mindskes. Isoleringslaget i midten af konstruktionen kan variere i tykkelse, hvilket gør løsningen velegnet til forskellige U-værdikrav. Der kræves yderligere indvendige reglar i dampbarrieren. Vær omhyggelig med ikke at bryde dampspærren ved montering af installationer i konstruktionen.

Pudset facade, træramme 
 • Indvendig flade
 • Reglar + PAROC eXtra (d1) (installationsplads)
 • Dampspærre (alle fuger skal tapes)
 • PAROC eXtra (d2)
 • Bærende konstruktion: træramme / PAROC eXtra (d3)
 • Passende fugtresistent byggeplade
 • Varmeisolering: PAROC Linio 80, Pudslamel (d4)
 • Puds + plastbehandlet glasfibervæv
 • Yderlag (tyndpuds)
  Enfamiliehuse
Anbefalet U-værdie W/m2K  0.07 - 0.10
d1 
mm  75
d2
mm  200 - 400
d3
mm  125
d4
mm  50
Samlet isoleringstykkelse mm  450 - 650
Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov