Pudsede facader på gamle sandwichelementvægge

Påbegynd hver renovering af gamle vægkonstruktioner med at inspicere og vurdere dem. Udform den nye løsning på baggrund af de gamle sandwichelementlags stand.

Løsningen viser, hvordan du kan indbygge en gammel væg i et varmere og mere tørt rum og dermed mindske eller helt fjerne risikoen for frostskader og karbonatisering på det gamle element.

Følg systemproducentens anbefalinger, når du renoverer og isolerer.

Betonelementer – renovering

Eksisterende struktur:

 • Eksisterende konstruktion: Støbt betonelement

Ny struktur:

 • Varmeisolering: PAROC FAS 3, Facadeplade eller PAROC FAL 1, Facadelamel fastgjort med lim og/eller mekanisk afhængigt af isoleringssystemet.
 • Pudssystem (iht. systemproducentens instruktioner). 

Hvis den gamle overflade på et sandwichelement er i dårlig stand, skal den fjernes helt. Afhængigt af standen kan det gamle isoleringslag efterlades eller fjernes. Lad det sidde under tillægsisoleringen, hvis det stadig er i god stand.

Betonelementer – renovering 2

Eksisterende struktur:

 • Gammel støttestruktur: kernen i det gamle støbte betonelement.

Ny struktur:

 • Varmeisolering: PAROC FAS 2, Facadeplade med mekaniske fastgørelsesanordninger.
 • Tykt pudssystem (iht. systemproducentens instruktioner)

Hvis det gamle isoleringslag i sandwichelementet er i dårlig stand, skal det fjernes. Tætn overfladen på den indre betonkerne med mørtel eller en blød isoleringsmåtte. Tilføj et nyt isoleringslag og pudssystem oven på det gamle element. Fastgør det nye lag på baggrund af en inspektion af den gamle konstruktion.
Betonelementer – renovering 3

Eksisterende struktur:

 • Gammel støttestruktur: kernen i det gamle støbte betonelement.

Ny struktur:

 • Varmeisolering: PAROC FAL 1, Fasadelamel eller PAROC FAS 3, Facadeplade fastgjort med lim og/eller mekanisk afhængigt af isoleringssystemet.
 • Pudssystem (iht. systemproducentens instruktioner).
 • Befintlig konstruktion:
 • Gammal stödstruktur: kärnan i det gamla förgjutna betongelementet. 

Se en film om renovering af betonelementer.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.