Nedenfor finder du nogle eksempler på skråtage med isolering mellem reglar med en korslagt indvendig regla både til nybyggeri iht. kravene og løsninger til passivhuse. I de fleste tilfælde kan PAROC eXtra erstattes med PAROC BLT / XIL løsuld.

a) Med plader


Pitched roof
 • Tagdækningskonstruktion
 • Diffusionsåbent undertag
 • Træbjælke/ PAROC eXtra
 • Luft- og dampspærre
 • Vandrette reglar/PAROC eXtra
 • Inderbeklædning

Reglarnes dimensioner giver begrænsninger for isoleringens tykkelse. Øg isoleringens tykkelse ved at anvende sekundærreglar indvendigt. Sørg for, at der er en tilstrækkelig luftspalte mellem isoleringen og tagdækningskonstruktionen, og at vindsikringen er forseglet. 

Pitched roof

 

 • Tagdækningskonstruktion
 • Diffusionstæt undertag
 • Afstand/min. 20 mm luftspalte
 • Træbjælke/ PAROC eXtra
 • Luft- og dampspærre
 • Vandrette reglar/PAROC eXtra
 • Inderbeklædning 

 Isoleringsløsning med U-værdi

PAROC eXtra (regel)

195 mm  

220 mm

240 mm 

340 mm

360 mm 

PAROC eXtra (regel)

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

U-værdi, W/m2K

0.15

0.13

0.13

0.10

 0.09


.

Passivhus

Øg isoleringens tykkelse for at opfylde kravene til passivhuse ved at anvende sekundærreglar indvendigt (se nedenfor). Udform indersiden af dampspærrelaget, så det giver den påkrævede lufttæthed. En funktionel luftspalte mellem isoleringen og tagdækningen er af afgørende betydning.

Tagdækning Skråtag
 • Tagdækning
 • Diffusionstæt undertag
 • Ventilationsspalte + afstand
 • Træbjælke/ PAROC eXtra (d1 + d2 + d3)
 • Luft- og dampspærre (alle samlinger skal tapes)
 • Vandrette reglar/PAROC eXtra (d4)
 • Inderbeklædning

 

Enfamiliehuse

Anbefalet U-værdi 

W/m2K

0.06 - 0.09

d1 + d2+ d3

mm

400 - 630

d4

mm

45

Samlet isoleringstykkelse

mm 

450 - 675

Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på http://www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov  

b) Med løsuldsisolering

Det er også muligt at isolere et skråtag med Løsuldsisolering. (Bemærk! Installation af blæseuld skal udføres af specialistentreprenører. Kontakt Paroc for at få flere oplysninger.) Vindsikringen skal være tilstrækkeligt tæt og stabil for at kunne modstå trykket ved installation af løsulden. En funktionel luftspalte mellem isoleringen og tagdækningen er af afgørende betydning.

Tagdækning Skråtag
 • Tagdækning 
 • Ventilationsspalte
 • Diffusionsåbent undertag
 • I-bjælker/PAROC BLT 1, Loftisolering 
 • Luft- og dampspærre
 • Vandrette reglar/PAROC eXtra
 • Inderbeklædning

 Isoleringsløsning med U-værdi

PAROC eXtra (I-bjælke)

200 mm  

250 mm

300 mm 

350 mm

400 mm 

PAROC eXtra (regel)

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

U-værdi, W/m2K

0.16

0.14

0.12

0.10

 0.09