PAROC Air er en enkel og sikker løsning til produktion af tørre, flade tage. PAROC Air holder tagkonstruktionen tør uden mekaniske systemer. Baggrunden for denne enkle, men effektive løsning er naturligt lufttryk.

Effektiv tagisolering består af flere isoleringslag. I den øverste del af det mellemliggende isoleringslag er der en række riller, der danner et netværk af ventilationskanaler. Sten absorberer ikke fugten i isolering, men slipper den igennem til ventilationsrillerne, hvor den bliver ledt ud af konstruktionen via ventilationshætter.

Oven på isoleringslaget med riller ligger der en tynd, stiv stenuldsplade. Den dækker ventilationskanalerne og bærer belastningen fra menneskelig trafik ved installation og vedligeholdelse.

Hvis den underliggende konstruktion er uden fald, opbygges isolering med PAROC ROU 60 5, Tagkile 1:40 øverst og PAROC ROS 30, Underplade.
Tag, Paroc Air 
  • Tagmembran
  • Mekaniske fastgørelsesanordninger
  • PAROC ROB 80, Tagboard
  • PAROC ROS 30g, Underplade Air
  • PAROC ROS 30, Underplade
  • Dampspærre
  • TT-element

 Isoleringsløsning med U-værdi
PAROC ROB 80t 20 mm   20 mm  20 mm
PAROC ROS 30g 100 mm 100 mm  150 mm
PAROC ROS 30 100 mm 130 mm  180 mm
U-værdi, W/m2K 0.16 0.14  0.10