Tag med udvendig tagisolering på bærende stålplader

PAROC ROBSTER Stålunderlagsboard anbefales som nederste lag i en fler-lagsløsning på profilerede stålplader i kombination med ROS 30 Underlagsplader eller ROL 30 Taglamel og øverst afsluttet med ROB 80 Tagboard eller ROS 50 Tagplade. I bygninger uden  krav til  egentlig varmeisolering udføres ofte en kodensisolering på stålpladens udvendige side. Dette gøres for at forhindre,  at fugt inde i bygningen kondenserer på stålpladernes underside og derefter drypper ned i bygningen.

PAROC ROBSTER Stålunderlagsboard kan også anvendes som kondensisolering under bestemte forudsætninger (se nedenfor). Specielt i den kolde periode på året øges den relative fugtighed og kondensrisikoen bør derfor bedømmes i hvert enkelt tilfælde. Det er vigtigt, at få bedømt forudsætningerne rigtigt  inden løsningen fastlægges og også være bevidst om, at forudsætningerne måske ændres.  Ret løsning er også afhængigt af stålprofilets mål. Hvis profilets åbningsmål (a = se skitser nedenfor) er for stort, er der risiko for gennemtrædning af isoleringen. Ved flere lag isolering skal lagene krydslægges med forskudte samlinger.
 

Nedenfor vises 4 forslag til opbygning af kondensisolering på bærende stålplader:

 
 • Tagdækning 
 • 20 mm PAROC ROB 80, Tagboard
 • 30 mm PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard (samlingen placeres på profilets top)
 • Profilerede stålplader 
 
Paroc Robster  Profilmål:
a <220mm
b > 80 mm
 
 

Bemærk: ROBSTER monteres med langside (1800 mm) på tværs af stålprofilets længderetning.  Bredden (1200 mm) skares i videst muligt omfang på profilets top (b). Under udlægningen iagttages forsigtighed, så pladen ikke beskadiges. Gå altid på profiltoppene for at undgå risikoen for gennemtrædning.

 • Tagdækning

 • 20 mm PAROC ROB 80 Tagboard

 • 2 x 30 mm PAROC ROBSTER Stålunderlagsboard

 • Profilerede stålplader 

 Paroc Robster Profilmål:
a <220mm
b > 80 mm
   

Bemærk: ROBSTER monteres med langside (1800 mm) på tværs af stålprofilets længderetning.  Bredden (1200 mm) skares i videst muligt omfang på profilets top (b). Under udlægningen iagttages forsigtighed, så pladen ikke beskadiges. Gå altid på profiltoppene for at undgå risikoen for gennemtrædning.

 • Tagdækning
 • 50 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
 • Profilerede stålplader 
 Paroc Robster Profilmål:
a < 240 mm
b > 80 mm 
Bemærk: ROBSTER monteres med langside (1800 mm) på tværs af stålprofilets længderetning.  Bredden (1200 mm) skares i videst muligt omfang på profilets top (b). Under udlægningen iagttages forsigtighed, så pladen ikke beskadiges. Gå altid på profiltoppene for at undgå risikoen for gennemtrædning.
 • Tagdækning

 • 20 mm PAROC ROB 80, Takboard
 • 50 mm PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard
 • Profilerede stålplader 
Paroc Robster  Profilmål:
a < 260 mm
b > 80 mm 

Bemærk: ROBSTER monteres med langside (1800 mm) på tværs af stålprofilets længderetning.  Bredden (1200 mm) skares i videst muligt omfang på profilets top (b). Under udlægningen iagttages forsigtighed, så pladen ikke beskadiges. Gå altid på profiltoppene for at undgå risikoen for gennemtrædning.