PAROC Air er en enkel og sikker løsning til produktion af tørre, flade tage. PAROC Air holder tagkonstruktionen tør uden mekaniske systemer. Baggrunden for denne enkle, men effektive løsning er naturligt lufttryk.

Effektiv tagisolering består af flere isoleringslag. I den øverste del af det mellemliggende isoleringslag er der en række riller, der danner et netværk af ventilationskanaler. Sten absorberer ikke fugten i isolering, men slipper den igennem til ventilationsrillerne, hvor den bliver ledt ud af konstruktionen via ventilationshætter.

Oven på isoleringslaget med riller ligger der en tynd, stiv stenuldsplade. Den dækker ventilationskanalerne og bærer belastningen fra menneskelig trafik ved installation og vedligeholdelse.

Hvis den underliggende konstruktion er uden fald, opbygges isolering med PAROC ROU 60 5, Tagkile 1:40 øverst og PAROC ROS 30, Underplade.

Her følger nogle eksempler på effektive tagkonstruktioner:

Svagt hældende tag Betonhuldæk
 • Tagmembran
 • Mekaniske fastgørelsesanordninger
 • PAROC ROB 80, Tagboard
 • PAROC ROS 30g, Underplade Air
 • PAROC ROS 30, Underplade
 • Dampspærre
 • Betonhuldæk  

 

 Isoleringsløsning med U-værdi
 PAROC ROB 80t 20 mm   20 mm  20 mm
 PAROC ROB 30g 100 mm 100 mm  150 mm
 PAROC ROS 30 150 mm 150 mm  180 mm
 PAROC ROS 30 - 50*  50*
 U-værdi, W/m2K 0.13 0.11  0.09
*) 50 mm ROS 30 er placeret nederst, og dampspærren er placeret imellem isoleringen.

 


Passivhus-konstruktion

Denne løsning er praktisk til Parocs ventilerede tage, hvor det øverste mellemliggende lag har riller på oversiden. Vi anbefaler den ventilerede løsning i første omgang, fordi den gør bygningen ekstra sikker.

Tag, passivhus, Paroc Air 
 • Tagmembran
 • Mekaniske fastgørelsesanordninger
 • PAROC ROS 80, Tagboard(d1)
 • PAROC ROS 30g, Underplade Air (d2)
 • PAROC ROS 30, Underplade (d3 + d4)
 • Dampspærre
 • Betonhuldæk
  Lejlighedsblok  
Anbefalet U-værdi  W/m2K 0.06 - 0.09
 d1  mm 20
 d2  mm 100
 d3 + d4  mm 180 + 180
 d5  mm  50*
Total isoleringstykkelse  mm  530

Ifølge definitionen for et passivhus, som stilles til rådighed af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings og primær energibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå passivhusstandarden, er det ikke nok til at garantere at det overholder standarden. Kravene for andre byggekomponenter og apparater kan afgøres ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, f.eks Passive House Planning Package (PHPP), der findes på www.passiv.de I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2020 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på http://www.bygningsreglementet.dk . Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov