Taget udgør ofte det største samlede areal i en bygning, og størstedelen af den varme, der forsvinder ud via klimaskærmen, forsøger at trænge ud igennem taget. For at maksimere energieffektiviteten bør man begynde med at kontrollere, om det er nødvendigt at tillægsisolere.

Tillægsisolering af ventileret tagkonstruktion, (built-up-tag), lavet af træ.

Built up tag
  • Ny tagdækning
  • PAROC ROS 50, Tagplade
  • Eksisterende tagdækning
  • Eksisterende tagkonstruktion

Det er vigtigt, at trækonstruktionen er tør, inden ventilationen lukkes. Normalt vil dette tage et år.

Hvis den eksisterende konstruktion har fald min. 1:40 merisoleres med minimum PAROC ROS 50. Hvis den eksisterende konstruktion ikke har fald 1:40, opbygges merisoleringen med PAROC ROU 60 5 Tagkile og PAROC ROS 30 Underplade.